De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VDL Nedcar: Bericht opschorting overleg nieuw sociaal plan

04 mei 2023

De directie van VDL Nedcar heeft tot onze grote verbazing op dinsdag 2 mei 2023 het overleg voor een nieuw sociaal plan voor onbepaalde duur opgeschort.

Werk jij bij VGZ? Word nu gratis compleet lid!

 

Verbaasd en teleurgesteld!

We hebben vorige week met de werkgever op een zeer constructieve manier en in een goede sfeer onderhandeld over de inhoud van een nieuw sociaal plan. Op basis daarvan waren we positief gestemd over het vervolgtraject.

In het begin van het laatste overleg hebben we een nieuw voorstel aan de werkgever voorgelegd. De inhoud hiervan was opgesteld na overleg met onze kaderleden. Als reactie hierop hebben de werkgevers de voorstellen aan ons voorgelegd.

Na bestudering hiervan zagen we heel snel dat de nieuwe voorstellen van de werkgever lang niet voldeden aan onze eisen conform het mandaat van onze leden. Op grond hiervan hebben we de werkgever nogmaals gevraagd met betere voorstellen te komen zodat we verder zouden kunnen onderhandelen.

Gemiste kans

Helaas is de werkgever hierop niet ingegaan omdat zij de afstand tussen de voorstellen van de vakorganisaties en hun aanbod te groot vonden. Om nu verder te praten zou volgens de werkgever niets opleveren. Op basis hiervan heeft de werkgever besloten om het overleg op te schorten zonder een termijn hieraan te koppelen.

Geen eindbod toch maar overleg opschorten

Daarnaast liet de werkgever weten dat hun voorstellen niet een eindbod zijn. We hebben ook aangegeven dat wij ook geen eindbod hebben voorgelegd aan de werkgever. Volgens ons zouden we wel kunnen doorgaan met het overleg om tot een resultaat te komen. Onze pogingen om de werkgever aan de onderhandelingstafel te houden om verdere escalatie van de huidige situatie op de werkvloer te voorkomen heeft helaas niet geholpen.

Escalatie van verhoudingen/wilde staking

Waar we bang voor waren, de escalatie van de op de werkvloer aanwezige onrust, heeft zich afgelopen woensdag 3 mei 2023 voorgedaan in de vorm van een “wilde staking”. Collega’s in de fabriek hebben in de ochtend het werk neergelegd. We hebben heel veel begrip voor de opstelling van deze collega’s maar het was niet door de vakorganisaties georganiseerd. Om die reden konden we deze staking niet formeel ondersteunen en overnemen. Daar is een wettelijke procedure voor en die moeten we exact toepassen alvorens we enige vorm van acties zouden kunnen uitvoeren bij een bedrijf.

Hoe verder?

Nu we het overleg niet veder kunnen voortzetten voor een nieuw sociaal plan moeten we met onze leden gaan overleggen over hoe verder. Om die reden willen we graag een online ledenvergaderingen houden op 8 mei om 17.00 uur. Als er meer dan een kwart van het totale aantal leden op die dag op deze vergadering aanwezig zouden kunnen zijn, dan kunnen we meteen ook een ¾ vergadering houden om de actiebereidheid te kunnen peilen onder onze leden wanneer het noodzakelijk zou zijn.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Na het invullen ontvangen zij een ontvangstbevestiging met de link waarmee je kunt deelnemen aan de vergadering.

¾ vergadering

Ook je collega’s die nog geen lid zijn kunnen meebeslissen wanneer zij betalend lid worden bij De Unie. Laat daarom deze nieuwsbrief ook door hen lezen! Willen zij lid worden van De Unie, dan kunnen zij dit inschrijfformulier invullen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via e-mail suat.koetloe@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid