De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Eindbod cao en sociaal statuut

02 april 2024

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor Arcadis Nederland (ANL).

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao-onderhandelingen

Begin oktober 2023 zijn we met de cao-onderhandelingen begonnen. In de maanden daarna hebben we ervaren dat ANL moeite heeft om tot een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers te komen. In de onderhandelingsronde van 25 maart 2024 hebben de vakorganisaties ANL een voorstel gedaan om tot een oplossing op loon te komen. Ons voorstel hield een structurele collectieve loonsverhoging van 4% per april en 4% per oktober in voor een cao van een jaar. Dit voorstel is afgewezen door ANL, omdat zij dit niet kunnen financieren. Daarna heeft ANL ons een eindbod gegeven op loon en looptijd en zijn de onderhandelingen gestopt.

Eindbod

De werkgevers bieden voor een cao van een jaar (2024) een loonsverhoging van:

  • 3,5% per april 2024 voor alle loongroepen.
  • 2,0% voor de loongroepen 1 tot en met 8 per 1oktober 2024.
  • 1,5% voor de loongroepen 9 tot en met 11 per 1 oktober 2024.

Naast het loon zijn er ook andere zaken die ANL wil wijzigen. Alle onderdelen van het eindbod lees je hier. Een eindbod betekent dat cao-partijen zijn uit onderhandeld en dat er geen overeenstemming is. Dat geldt voor alle onderdelen van het eindbod.

Sociaal Statuut

In de huidige cao staat ook het sociaal statuut dat van toepassing is bij reorganisaties. Dit statuut heeft een andere (kortere) looptijd dan de cao. Het sociaal statuut wordt (ongewijzigd) meegenomen in het eindbod en verlengd tot en met 31 december 2024.

Pensioen

De vakorganisaties hebben in reactie op het ontvangen van een eindbod van ANL aangegeven dat zij de lopende pensioenonderhandelingen voor onbepaalde tijd opschorten.

Stemming

Nu er een eindbod ligt, is het aan de leden om te stemmen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot uiterlijk 16 april 2024. Daarna zullen partijen de uitslag snel bekend maken.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via email emanuel.geurts@unie.nl of bel naar 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid