De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Outsourcing, Performance Management en de leaseregeling

24 juli 2023

De Unie heeft maandelijks overleg met ING over actuele zaken en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook gebruikt om vragen van leden te behandelen. Op 20 juli 2023 hebben we weer periodiek overleg gehad. Tijdens dit overleg is gesproken over onder andere performance management, ploegendienstregeling en de leaseregeling.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Voorbereiding periodiek overleg september 2023

Leaseregeling

ING heeft een verbetering doorgevoerd voor de lease categorieën 1 en 2. De optie om additionele aanpassingen door te voeren is nog in onderzoek. De Unie heeft op verzoek van verschillende leden aandacht gevraagd voor categorie 3. We willen van ING graag een toelichting waarom deze leasecategorie buiten de verbetering wordt gehouden, terwijl de verplichting om elektrisch te rijden (en de stijgende kosten daardoor) wel voor hen geldt. We bespreken volgend periodiek overleg de leaseregeling. Laat jij ons weten wat er met de leaseregeling moet gebeuren?

Outsourcingsbeleid

Op verzoek van De Unie wordt het outsourcingsbeleid van ING in het volgende periodiek overleg besproken. De meeste outsourcing bij ING gebeurt op dit moment, doordat werkzaamheden naar een buitenlandse hub worden verplaatst.

Cao 2023-2024

Teksten formele contracten

De tekst van de nieuwe cao is bijna gereed. De publicatie wordt medio augustus verwacht. Het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot en met eind 2024. Ditzelfde geldt voor het OWP. Het sociaal plan is van toepassing als ING een reorganisatie doorvoert waardoor mogelijkerwijs medewerkers boventallig zullen worden. In het sociaal plan is onder andere vastgelegd welke ondersteuning je krijgt in je zoektocht naar een nieuwe baan en wat de hoogte is van de ontslagvergoeding. Het OWP is van toepassing als een bedrijfsonderdeel wordt geoutsourced. In principe volgen medewerkers hun baan, tenzij de reistijd te bezwaarlijk is. In het OWP zijn afspraken rondom outsourcing en over de arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe werkgever vastgelegd. Omdat er geen wijzigingen zijn in zowel het sociaal plan als het OWP zal De Unie deze overeenkomsten ondertekenen.

Samenwerking vakorganisaties en ING

De onderhandelingsdelegatie van ING is vernieuwd na de cao-onderhandelingen. We hebben afgesproken om de tijd te nemen om kennis met elkaar te maken en te bespreken hoe we de samenwerking vorm kunnen geven. Door te investeren in een goede relatie willen we een herhaling van het vorige cao-overleg voorkomen.

Studieafspraken

Sociale partners zijn bezig met een aantal studies. Met deze studies bereiden we cao-vernieuwing of verbetering van personeelsbeleid voor. De voortgang van deze studies is besproken.

  • Het werkdrukonderzoek wordt voorbereid. De planning is om begin 2024 dit onderzoek uit te zetten.
  • De ploegendienstregeling wordt onderzocht. Op dit moment zijn experts ermee aan het werk.
  • Performance management wordt aangepast aan het global model van ING. Op een aantal onderdelen wijkt de cao-regeling nu nog af. Het global model werkt met een vijfpuntsschaal en heeft geen stretched ambition. ING wil graag op 1 januari 2024 gaan werken met een aangepast performance managementsysteem.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid