De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sitech Services: Cao 2023-2024

31 augustus 2023

Na zes rondes is deze maand de tekst van protocol onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. De tekst kun je hier lezen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Er waren voor Sitech Services belangrijke redenen om een contract af te spreken voor de duur van 18 maanden (looptijd).

Vervolgens was het een hele puzzel om tot structurele loonsverhogingen te komen, waarin de leden van alle werknemersverenigingen zich zouden moeten kunnen vinden.

Verder is er een aanpassing van de resultaatbeloning. Daar is ruimte gezocht die ten gunste moest komen van de structurele loonsverhoging.

Verlofsparen is als bijlage bijgevoegd in het protocol onderhandelingsresultaat.

Waar we ons als De Unie de afgelopen jaren nadrukkelijk sterk voor gemaakt hebben: Uitbetaling van overwerk aan medewerkers in de salarisschalen C39 tot en met C41, daarover zijn ook afspraken gemaakt.

Voor de overige afspraken verwijs ik je naar het protocol onderhandelingsresultaat.

Stemmen!

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met vrijdag 8 september 2023, 12.00 uur.

Contact

Mocht je nog verdere vragen hebben, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Sitech Services: Cao 2023-2024

In aansluiting op het bericht van 20 september 2023 hierbij de toelichting op de overwerkregeling voor medewerkers in de salarisschalen…

Word gratis lid