De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Wat is er de 4e en 5e sessie gebeurd?

20 april 2023

In dit bericht brengen wij je op de hoogte van de voortgang van de samenvoeging van arbeidsvoorwaarden van a.s.r. en Aegon. Vertegenwoordigers van vakorganisaties, HR en medezeggenschap van a.s.r. en Aegon. hebben een vierde en vijfde overleg gehad op 14 en 18 maart 2023. Deze keer een wat meer persoonlijk verslag van mij over deze bijeenkomsten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Vrijdag 14 april 2023

Het is vrijdagavond half 9 als ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, vertrek uit ons clubhuis in Utrecht. We noemen de Parel van Zuilen ons clubhuis omdat het de vaste plek is waar we onze gesprekken voeren. Het was een lange dag die niet volgens de agenda is verlopen. Onderweg naar huis bel ik nog met een andere deelnemer aan de bijeenkomst om de dag nog eens door te nemen. We spoelen de film terug en evalueren de dag. Dit zorgt er enerzijds voor dat ik een goed beeld heb van wat er is gebeurd en anderzijds dat ik afstand neem na een dag ‘aanstaan’. Hoe dichter bij huis, hoe meer ik merk dat ‘de pap’ op is. Ondanks dat ik dit werk al een poosje doe, blijven dit soort sessies erg intensief. Nu is het weekend, even bijtanken.

De bedoeling was dat we verder gingen met het ingezette traject van eerst integratie en daarna harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Partijen kwamen echter tot de conclusie dat we een verschillend beeld hadden van wat we met integratie en harmonisatie bedoelden. Daar hadden we kennelijk nog niet goed genoeg met elkaar over doorgesproken. De externe voorzitter gaf partijen de opdracht om in eigen kring af te stemmen en daarna (opnieuw) een gezamenlijke keuze te maken.

Tijdens de schorsing kwam bij ons een gesprek op gang over de belangen van de medewerkers van a.s.r. en Aegon en concrete vragen/zorgen van medewerkers. Vragen die nu spelen, hebben te maken met de toekomst van het werk, de locatie, reizen en reistijd, de arbeidsvoorwaarden die er nu zijn en gaan komen als je straks naast elkaar komt te werken. De antwoorden daarop doen ertoe en in mindere mate langs welke juridische route dat dan loopt.

Eerder hebben vakorganisaties een brief naar a.s.r. en Aegon gestuurd over gewenste afspraken voor medewerkers van Aegon én a.s.r. over werkgelegenheid, locaties en het sociaal plan. Na closing heeft a.s.r. drie jaar uitgetrokken voor de integratie van beide bedrijven. Eerder of later kan dit voor iedere medewerker wat gaan betekenen. Daarom willen wij afspraken over werkgelegenheid, locaties en sociaal plan die als gezamenlijke basis voor iedereen gelden, naast harmonisatieafspraken voor de medewerkers van Aegon die overkomen. Werkgevers zijn bereid om hier afspraken over te maken.

Vakorganisaties hebben daarnaast het voorstel gedaan om met een omrekenmodel te werken voor de arbeidsvoorwaarden. Het model levert alle medewerkers een persoonlijk overzicht op van de arbeidsvoorwaarden die ze hadden en krijgen. Dit geeft inzicht en daarmee hopelijk ook vertrouwen in de juistheid ervan. Werkgevers hebben hier ook positief op gereageerd. Zij stelden voor om de AWNV een presentatie te laten geven op dinsdag 18 april.

Dinsdag 18 april 2023

De vijfde bijeenkomst was enkel een avondsessie. We hebben een ruime toelichting gekregen van het omrekenmodel dat de AWVN gebruikt. Iedere medewerker van Aegon krijgt dus een zogeheten personal benefit statement met daarop in ieder geval het salaris, functie, schaal, arbeidsduur, pensioen zoals die dat had en wat er bij a.s.r. bij hoort. Wij gaan alle arbeidsvoorwaarden verder vergelijken en vullen het omrekenmodel eventueel verder aan. Daarnaast hebben we het ook over pensioen gehad aangezien we daar vrijdag 14 april niet aan toe kwamen. In de kern komt het erop neer dat a.s.r. de pensioenregeling die zij heeft, aan gaat bieden aan de medewerkers van Aegon die overkomen per 1 oktober 2023. Het moment van de beoogde formele fusie van beide werkgevers. Dinsdag 9 mei gaan we verder met de besprekingen. Wordt vervolgd!

Mening en contact

Heb je vragen of opmerkingen laat het de belangenbehartiger Emanuel Geurts weten via emanuel.geurts@unie.nl en/of 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Word gratis lid