De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify: Voortgang cao-onderhandelingen

08 december 2023

Eindelijk, na een lange tijd, hebben we het overleg met de werkgever over een nieuwe cao weer hervat. De werkgever had de eerder geplande onderhandelingen een aantal keren uitgesteld vanwege de laatste aangekondigde reorganisatie bij Signify.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Toelichting laatste reorganisatie

In het begin van het overleg gaf de werkgever nog een korte toelichting over de reden en gevolgen van de vorige week aangekondigde grote reorganisatie. Deze toelichting kwam bij ons over als “Mosterd na de maaltijd”. En nog steeds niet transparant genoeg voor wat betreft de gevolgen voor de medewerkers die hun baan verliezen maar ook voor hen die hun baan nog houden. Kort door de bocht worden we niet tijdig maar erg beperkt geïnformeerd over de zaken die in het belang zijn voor onze leden bij Signify.

Ongewijzigd loonbod Signify

Ondanks dat wij de werkgever herhaaldelijk laten weten dat Signify substantieel met een beter loonbod moet komen dan 1,5% (op basis van 18 maanden) om met ons verder te onderhandelen voor een nieuwe cao heeft Signify ons laten weten dat zij niet meer kunnen bieden dan 2 x 1% volgend jaar.

Verlenging CSP

Daarnaast kwamen we te weten dat Signify besloten heeft om in overleg met de COR (Centrale Ondernemingsraad) het huidige CSP (Centraal Sociaal Plan) dat tot eind 2023 loopt, nog voor 1 jaar te verlengen. Dit terwijl de werkgever ons voorstel, in onze cao-voorstellen, om het CSP nog voor een aantal jaren te verlengen had geweigerd tot nu toe. Een sociaal plan is een akkoord tussen de werkgever en de vakorganisaties. Dit mag de werkgever met een ander partij (COR) niet zomaar gaan wijzigen.

Wederom teleurstelling!

We hebben de werkgever laten weten dat wij helaas erg teleurgesteld zijn in de wijze waarop wij tot nu toe worden geïnformeerd en ook onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen bij Signify. We kunnen dan op deze wijze onze leden niet adequaat informeren en hun belangen niet goed behartigen.

Vertrouwensbreuk

Er is aan onze kant, als gezamenlijke vakorganisaties, een vertrouwensbreuk ontstaan door de hierboven genoemde redenen. We voelen ons niet serieus genomen door Signify als overlegpartner. Als Signify wil dat wij weer constructief met elkaar gaan overleggen dan moet Signify er heel snel werk van maken om ons vertrouwen te herstellen. Dat kan wat ons betreft via een externe mediator. Dit voorstel hebben we aan de werkgever gedaan en zij zijn nu aan zet!

Eindbod

Aangezien wij helaas geen vorderingen kunnen boeken in de onderhandelingen met de werkgever vanwege hun starre houding hebben wij, samen met de andere vakorganisaties, besloten om een gezamenlijk eindbod neer te leggen bij Signify. Zoals we dat ook in onze laatste ledenvergadering hebben afgesproken. We zullen waarschijnlijk het eindbod in de loop van volgende week naar de werkgever toesturen. Onze leden zullen ook een exemplaar hiervan ontvangen.

Dit is in het kort de weergave van ons laatste overleg met de werkgever en we hopen dat Signify bij zichzelf te rade gaat en gauw ingaat op ons eindbod en snel werk maakt om ons vertrouwen te herstellen zodat we weer constructief met elkaar gaan overleggen.

Laat dit bericht ook door de collega’s lezen die nog geen lid zijn van De Unie en maak haar of hem ook lid. Dit kan eenvoudig door hier te klikken. Met meer leden bereiken we zeker meer!

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact met de belangenbehartiger Suat Koetloe opnemen via Suat.Koetloe@unie.nl of op 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Signify: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds…

Word gratis lid