De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify: stand van zaken mediation en cao-traject

13 februari 2024

Eind 2023 is het niet gelukt om tot een nieuwe cao voor Signify te komen. Om die reden hebben de werkgever en de vakbonden met elkaar afgesproken om via mediation te werken aan het onderlinge vertrouwen. Dit vertrouwen en het begrijpen van elkaars ‘taal’ zijn noodzakelijk om tot een constructief cao-overleg te komen. Na afloop van deze gesprekken zullen de werkgever en de vakbonden besluiten of ze het cao-overleg weer kunnen oppakken.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Een cao is noodzakelijk, ook voor vertrouwen in de toekomst!

Voor zowel de werkgever als de vakbonden geldt dat zij zeer veel waarde en belang hechten aan de cao. De cao biedt immers de mogelijkheid om belangen goed op elkaar af te stemmen. Cao-afspraken bieden waardering en perspectief voor medewerkers, maar zijn ook de basis voor de verdere en gezonde doorontwikkeling van de onderneming.

Investeren in medewerkers, investeren in de toekomst van Signify!

De gesprekken tussen de werkgever en de vakbonden gaan onder andere over het onderlinge vertrouwen en het doorgronden van elkaars belangen en speelruimte. Ook wordt er gesproken over de communicatie en de wijze waarop de onderhandelingen verlopen. De bonden en de werkgever verkennen tevens de complexe situatie bij Signify, die het onderhandelen over een cao extra ingewikkeld maken. Enerzijds is er immers sprake van een krappe arbeidsmarkt en stevige inflatie,  anderzijds verkeert Signify – zoals bekend is – in een lastige periode.

We hopen op een positief maar realistische uitkomst

De verwachting is dat de gesprekken medio maart 2024 zijn afgerond. Op dat moment zullen de werkgever en de vakbonden bepalen of er voldoende gemeenschappelijke grond is om het cao-overleg te hervatten. De leden worden daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Uiteindelijk zal de mening van de leden bepalend zijn!

Ook collega’s die nog geen lid zijn van De Unie kunnen meebeslissen wanneer zij lid worden van De Unie. Laat deze nieuwsbrief om die reden ook door hen lezen! Je kan lid worden door dit inschrijfformulier in te vullen.
Uiteindelijk zullen de leden aan het einde van het traject bepalen hoe we ons moeten opstellen als de werkgever geen nieuwe stappen gaat maken om een fatsoenlijke cao af te spreken bij Signify.

contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over dit bericht, dan kun je contact met onze belangenbehartiger Suat Koetloe opnemen via suat.koetloe@unie.nl of op 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Signify: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds…

Word gratis lid