De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

AkzoNobel cao: Erop of eronder!

17 januari 2024

Op maandag 15 januari vond het geplande vervolgoverleg plaats met de directie over de verlenging van de cao. In onze vorige updates gaven we al aan dat AkzoNobel vrijwel niet beweegt op de meeste van de onderwerpen die op de agenda staan. Maandag was dat niet veel anders.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Net als vorige keren heeft men nog eens aangegeven hoe belangrijk het voor het bedrijf is, dat je vijf verlofdagen gedwongen verkoopt. En eindelijk komt nu de aap uit de mouw dat dit voorstel mede gedaan wordt om het stuwmeer aan verlofuren in te dammen. Net als de vorige keren komt deze eis van het bedrijf gecombineerd met een verruiming van de wekelijkse werktijd en het per kwartaal, in plaats van jaarlijks (zoals nu gebeurt) bepalen van het rooster.

Met name over de gedwongen verkoop van de vrije dagen zijn de reacties naar ons zeer duidelijk geweest. Maar ook het per kwartaal inroosteren en de verruiming van de wekelijkse arbeidsduur is iets dat  diep in je privéleven ingrijpt en daarom ongewenst is.

Uiteindelijk wil het bedrijf een oplossing vinden voor een probleem dat het zelf gecreëerd heeft: door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is alle rek er wel uit bij de medewerkers. Niet alleen de door je ervaren werkdruk, maar ook de hoge ziekteverzuimcijfers wijzen daarop. Feitelijk wordt het werk door te weinig mensen gedaan en heeft het bedrijf inmiddels te weinig mensen in dienst.

De oplossing is dan nadrukkelijk niet om je 5 dagen langer te laten werken. Want daarmee los je het ziekteverzuim en de werkdruk niet op. Wij hebben de directie laten weten dat verder gedram op dit onderwerp niet op prijs wordt gesteld. Wel hebben wij aangegeven dat het bedrijf door een concurrerend loonbod weer aantrekkelijk moet worden als werkgever. En dat het daarmee nieuwe mensen aan kan trekken. Maar zover is het nog niet.

Sterker nog: in plaats daarvan stelt jouw werkgever de looneis van de bonden ter discussie en haalt daarbij de inflatie en het daardoor ontstane koopkrachtverlies door elkaar. Weliswaar neemt de inflatie (de snelheid waarmee dingen duurder worden) inmiddels wat af, maar de koopkrachtschade (de optelsom van dingen die de afgelopen tijd duurder zijn geworden) is aangericht en is enorm. Over de afgelopen periode, waarover wij graag met de werkgever willen afrekenen, bedraagt die schade liefst 10,9%.

Wat dat betreft vallen de inflatie en de gevolgen daarvan nog het best te vergelijken met een flinke storm en de schade die zo’n storm aanricht. Het is inmiddels wat minder hard gaan waaien (overigens waait het in vergelijking tot de afgelopen decennia nog steeds keihard), maar de stormschade die is aangericht in de afgelopen jaren is groot.

En dat merk je aan je portemonnee bij het doen van boodschappen en het verwarmen van je huis. Je kunt gewoon minder met dezelfde hoeveelheid geld als voorheen. AkzoNobel heeft geluk gehad dat tijdens de afgelopen periode niet over lonen onderhandeld hoefde te worden door de lange looptijd van de cao, maar wij willen nu graag afrekenen over die achterliggende periode en wij gaan niet doen alsof de hele tuin niet vol ligt met stormschade die eerst opgeruimd moet worden.

Het doorduwen op verslechteringen in combinatie met een loonbod dat je koopkracht onvoldoende herstelt: het komt de sfeer niet ten goede. Ook het feit dat niet geluisterd wordt naar de behoeftes helpt niet. Wij zijn dan ook niet positief uit elkaar gegaan. Weliswaar staat nog een laatste overleg gepland voor de 30e januari, maar in het tempo waarin dingen nu gebeuren, gaan wij er ook dan niet uitkomen.

Wij zullen de directie er tussentijds over informeren dat wanneer dat inderdaad niet het geval gaat zijn, wij de achterban gaan raadplegen over de vervolgstappen. Daarbij wordt helemaal niets uitgesloten. De leden hebben via emails en whatsappberichten luid en duidelijk aangegeven dat er aan het huidige getreuzel van het bedrijf een eind dient te komen, dus dat gaat ook gebeuren. De rek is er niet alleen bij de medewerkers, maar ook bij de onderhandelingsdelegatie inmiddels goed uit.
30 januari wordt wat ons betreft erop of eronder.

Wij houden de leden in de tussentijd op de hoogte van verdere ontwikkelingen en informeren hun na 30 januari over de uitkomst van deze laatste gesprekken. Graag even geduld dus nog!

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2048. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid