De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering, hospitality en inflight: Pensioengesprek december 2022

02 december 2022

In dit bericht informeren wij je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca, contractcatering, hospitality en inflight te komen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

Donderdag 1 december zijn we met pensioenfondsbestuur in gesprek gegaan over de uitkomsten van het risicopreferentie-onderzoek onder de deelnemers en daaruitvolgende risicohouding, het te voeren beleggingsbeleid, de te hanteren projectie- en beschermingsrendementen, toedelingsregels aan groepen deelnemers en de kostenreserve. Soms erg technische zaken waar we ons over moeten buigen. In de nieuwe pensioenwet is het de bedoeling dat pensioen transparanter voor deelnemers wordt. Af en toe bekruipt ons het gevoel dat dit nog niet zo eenvoudiger gaat zijn.

Daarna hebben sociale partners het nog gehad over de omvang van de solidariteitsreserve, het micro en macro langlevenrisico, de toetredingsleeftijd en het invaren van de bestaande pensioenrechten. De omvang van de solidariteitsreserve hangt grotendeels af van de risico’s die je neemt in het beleggingsbeleid van het fonds. Neem je weinig risico, heb je weinig rendement maar ook weinig risico waar je een reserve voor hoeft aan te leggen en uiteraard ook andersom. De omvang van de solidariteitsreserve hangt ook af van de mate waarin je de uitkeringen van deelnemers in een vast bedrag wilt garanderen. Mede op basis van het recent gehouden onderzoek onder deelnemers gaan we uit van het bestaande neutrale beleggingsprofiel van het pensioenfonds.

Ondertussen is de 2e Kamer met het Kabinet in gesprek over de vele vragen en antwoorden rondom het wetsvoorstel en is er nog geen duidelijkheid over het vervolg. De commissie Parameters heeft een nieuwe set aan parameters bekendgemaakt waar pensioenfondsen en pensioenverzekeraars mee moeten rekenen. Dit houdt in dat de rekenmodellen waarmee wij keuzes voor deelnemers in de nieuwe pensioenregeling maken, ook moeten worden aangepast. Het zijn geen spectaculaire wijzigingen maar we willen wel weten wat ze voor onze aannames betekenen. De WTW-adviseur die sociale partners in het rekenwerk (modellen en scenario’s) ondersteunt, gaat hiermee aan de slag.

We hebben een planning voor 2023 waarbij we de te nemen stappen in ons proces inzichtelijk hebben gemaakt. Deze planning bevat nog niet het besluitvormingsproces waarbij we de nieuwe pensioenregeling gaan voorleggen aan de verschillende achterbannen. Ook het pensioenfonds heeft nog een eigen besluitvormingstraject te gaan voordat alles naar de toezichthouder DNB gaat. Deze besluitvormingsprocessen gaan nog toegevoegd worden. Dit zal in het derde kwartaal van 2023 zijn.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, dan kan je me bereiken via 06-5252 2074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Contractcatering: we zijn eruit!

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Word gratis lid