De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Verslag cao-overleg 16 januari 2023

17 januari 2023

Gaan we er eigenlijk wel uitkomen met het UWV? De afgelopen onderhandelronde is uitgelopen op een teleurstelling. Het nieuwe loonbod van de werkgever is 5% voor het eerste jaar en 3% in het tweede. Jullie vinden dit onvoldoende. Wie helpt er mee om toch een doorbraak te forceren?

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Cao-onderhandelingen

Op 16 januari 2023 zijn de cao-onderhandelingen weer hervat.  De vakorganisaties hebben eerst de petitie van de medewerkers overhandigd. De petitie is uiteindelijk ondertekend door 9236 UWV-medewerkers. Maarten Camps heeft de petitie, namens de Raad van Bestuur, in ontvangst genomen. Bij de uitreiking hebben we benadrukt dat 9236 hebben UWV-medewerkers uitgesproken dat zij geen genoegen nemen met 4% structurele salarisverhoging. De inflatie in 2022 was 10%. Dan is 4% te laag, medewerkers willen hun besteedbaar inkomen op peil houden. Maar medewerkers voelen zich ook niet voor vol aangezien door UWV. We zien dat het klimaat verhardt.

Antwoord Raad van Bestuur

Vakorganisaties hebben Maarten Camps gevraagd om te reageren op deze boodschap van het personeel. De Raad van Bestuur heeft de volgende boodschap:

  • Belangrijk signaal van alle medewerkers.
  • Goed dat wij daar met elkaar over spreken dat we recht kunnen doen aan zorg, inzet, waardering die wij vanuit het MT en RvB hebben voor al die collega’s die zich inzetten
  • Inzet onze collega’s is onmisbaar, waardering is heel groot.
  • De petitie helpt inderdaad om duidelijk te maken en onderstrepen hoe belangrijk het is om tot goede cao te komen.

Hoe verder

UWV heeft het aanbod intussen verhoogd naar een twee jarige cao met in het eerste jaar een structurele salarisverhoging van 5% en in het tweede jaar van 3%. Met daarbij een afspraak over een eenmalige uitkering als de inflatie hoger is dan 3%. De petitie heeft dus al geholpen. Vakorganisaties vinden dit echter onvoldoende. Er hebben 9.236 medewerkers een petitie ondertekend waarin ze vragen aan de Raad van Bestuur om hun serieus tegemoet te komen.

Daarnaast hebben De Unie en UWV ook nog een flinke discussie over de kostenvergoedingen.

We moeten er serieus rekening mee houden dat de cao-onderhandelingen dit jaar niet vanzelf zullen gaan, aan de onderhandelingstafel kunnen we geen doorbraak bereiken. UWV voldoet niet aan de verwachtingen, zoals door jullie uitgesproken in de petitie.

Medewerkersbijeenkomsten

De Unie organiseert daarom samen met de andere vakorganisaties medewerkersbijeenkomsten. In deze medewerkersbijeenkomst willen we je informeren en jou raadplegen. Informeren over de stand van zaken, raadplegen over jouw inzet. We zullen ons samen moeten gaan beraden over welke stappen wij gezamenlijk kunnen gaan zetten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Uitnodiging medewerkersbijeenkomst

Vakorganisaties houden een gezamenlijke online medewerkersbijeenkomst. Heb je vragen? Die kun je in deze bijeenkomst stellen.

Datum:    maandag 23 januari 2023
Tijd:        15.00 – 16.30 uur
Locatie:   online
Voor wie: leden van vakorganisaties, medewerkers UWV en uitzendkrachten bij UWV

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de vergadering. Mocht je geen link voor de vergadering hebben ontvangen stuur dan een mail naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

Het in beweging krijgen van UWV zal niet zonder slag of staat gaan. We zullen dat met elkaar moeten doen. Heb jij creatieve ideeën om UWV in beweging te krijgen en wil je nu al actief meedenken over mogelijke actievormen dan kun je je opgeven door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

We gaan met z’n allen hard aan het werk om een goede UWV-cao tot stand te brengen.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid