De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Nieuwe pensioenregeling detailhandel

16 februari 2024

Op 1 juli 2023  is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling bij de Detailhandel  aan moeten passen aan de eisen van de nieuwe wetgeving.  De overleggen zijn hierover de afgelopen twee jaar gevoerd. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming. Net als bij de cao-onderhandelingen legt De Unie de nieuwe pensioenregeling voor aan de leden. Zij bepalen uiteindelijk of de pensioenregeling wordt aangenomen of dat partijen hun werk over moeten doen.

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden een weloverwogen stem uit te brengen wil ik daarom wat informatie geven over de keuzes die sociale partners bij de  Detailhandel hebben  gemaakt.

Dit zijn de hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat:

Keuze voor de solidaire premieregeling

Na een zorgvuldige afweging hebben de sociale partners gekozen voor de solidaire premieregeling. Ze hebben voor de solidaire premieregeling gekozen, omdat deze het beste past bij de deelnemers (op basis van de uitkomsten van het deelnemersonderzoek) en de wensen van de sociale partners. In de nieuwe pensioenregeling spreken we een vaste premie af. Met die premie bouw je jouw eigen pensioenvermogen op. Dat pensioenvermogen kan sneller stijgen als het goed gaat met de economie, maar ook sneller dalen als het slecht gaat.

We kiezen voor invaren. Wat is invaren?

Invaren is een nieuw begrip. Hiermee wordt bedoeld dat de opgebouwde pensioenen (het gehele vermogen dat wordt beheerd door het pensioenfonds) over gaan naar de nieuwe regeling.

Omdat in de WTP alleen nog maar premieregelingen zijn toegestaan, betekent dit dat het collectieve pensioenvermogen wordt omgezet in persoonlijke pensioenvermogens. Elke deelnemer heeft straks dus zijn eigen pensioenvermogen.

In de huidige pensioenregeling zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om grote buffers aan te houden. In de nieuwe pensioenwetgeving geldt dat niet meer. Het geld dat niet meer nodig is voor de buffer, valt in theorie vrij en kan worden verdeeld.

De uitvoeringskosten zijn ook lager als er ingevaren wordt. Er hoeft maar één regeling te worden uitgevoerd en niet twee.

Premie

De toekomstige pensioenpremie bedraagt 24,75% van de pensioengrondslag.

Nabestaandenpensioen

Er is een levenslang partnerpensioen afgesproken van 25% van het salaris.

Ook is er een tijdelijk partnerpensioen afgesproken van € 10.000,-  per jaar zo lang de partner nog geen AOW ontvangt.  Dit gaat wel pas in op het moment dat er geen wettelijke nabestaandenuitkering is conform de sociale zekerheid.

Wettelijk kader

Cao-partijen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De WTP geeft veel voorschriften, de toezichthouder (DNB) heeft een handleiding verstrekt en we kunnen leren van de pensioenfondsen die al verder in het traject zijn.

Contact

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat inzake pensioen, neem dan contact op met De Unie. Over pensioen kiezen wij voor de persoonlijke benadering. Je kan hiervoor één van onze pensioendeskundigen benaderen. Heb je een pensioenvraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons onze pensioendeskundige John Eggen via john.eggen@unie.nl of telefonisch via 06 3165 2124.

Doe mee!

Als je lid bent lid van De Unie mag meebeslissen. Maar als je geen lid bent en nu lid wordt, kan jij ook meebeslissen over het vervolgtraject. Ook is het belangrijk om je collega’s te attenderen op het lidmaatschap van De Unie. Stuur daarom deze nieuwsbrief door aan je collega’s. Iedereen kan zich hier aanmelden voor het lidmaatschap.

Stemming tot en met woensdag 28 februari 2024

De Unie legt dit resultaat met een positief advies aan de leden voor. Onze leden kunnen tot en met woensdag 28 februari 2024 hun stem uitbrengen.

Met vriendelijke groet,

Victor Kloos

Belangenbehartiger

Gerelateerde berichten

Retail Non Food: Cao

Vorige week hebben wij je laten weten dat ruim 2 maanden informeel overleg met werkgevers helaas geen cao heeft opgeleverd….

Retail: Geen nieuwe cao

Per 1 januari 2024 is er geen nieuwe cao voor de retail. Deze week werd duidelijk dat er met de…

coronamaatregelen in de retail

Inretail: Cao-proces

Vakorganisaties en werkgevers kiezen voor een ander cao-proces. Werkgevers en vakbonden zijn begonnen aan het proces dat moet leiden tot een…

Word gratis lid