De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Inretail: Cao-proces

24 oktober 2023
coronamaatregelen in de retail

Vakorganisaties en werkgevers kiezen voor een ander cao-proces. Werkgevers en vakbonden zijn begonnen aan het proces dat moet leiden tot een nieuwe cao Retail Non-Food per 1 januari 2024.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Bij cao-onderhandelingen is het gebruikelijk dat partijen de voorstellenbrieven indienen. Werkgevers en vakbonden hebben er echter in dit cao-proces voor gekozen dit proces vorm te geven via co-creatie. Dat houdt in dat niet wordt onderhandeld vanuit vooraf ingenomen standpunten, maar dat samen wordt gezocht naar oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden. De reden waarom partijen voor deze vorm hebben gekozen, is de enorme stijging van het wettelijk minimumloon in 2023 en 2024 en de impact daarvan op het loongebouw in de cao. Deze stijging leidt tot een loonkostenstijging van bijna 25% in 2 jaar tijd.

Omdat werkgevers en vakbonden hechten aan het in stand houden van een cao, wordt de komende periode constructief, oplossingsgericht met elkaar overlegd. De nadruk ligt op de onderwerpen ‘loon, loongebouw en knip’ en ‘IOB’.

Op 16 november praten partijen informeel met elkaar verder; het formele traject verschuift daarmee wat naar achteren.

Onderzoek naar de knip

De cao kent een zogenaamde ‘knip’ waarbij structurele loonsverhoging die wordt afgesproken in de cao, niet behoeft te worden toegekend aan cao-proces medewerkers. Afgesproken is dat er onderzoek onder bedrijven zou plaatsvinden hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

79% van de bedrijven gaven de genoemde medewerkers wel een verhoging. 65% daarvan kreeg de volledige cao-loonstijging toegekend. 85% van de bedrijven wil dat de knip blijft bestaan.

Vragen of tips over cao-traject?

Als je vragen of tips hebt over het cao-traject, mail naar de belangenbehartiger Victor Kloos via e-mail victor.kloos@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

MITT

MITT: Cao-onderhandelingen

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger), je over de 2e ronde van de onderhandelingen voor de cao MITT….

Word gratis lid