De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Werkgevers brengen eindbod uit

01 december 2022

De onderhandelingen over jouw cao zijn geresulteerd in een eindbod van de werkgevers. Met een eindbod geven werkgevers aan wat voor hen de uiterste grens is. Het eindbod kun je hier lezen.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoe is dit eindbod tot stand gekomen?

Op 23 november 2022 hebben we de laatste onderhandelingen voor de Cao Banken gevoerd. In dit overleg is duidelijk geworden dat verwachtingen van vakorganisaties enerzijds en werkgevers anderzijds zover van elkaar verschilden dat dit niet overbrugbaar was. Dit hebben partijen naar elkaar uitgesproken. De Unie stond op dat moment voor de keuze, de onderhandelingen beëindigen, we konden er immers niet uitkomen; of alternatieve oplossingen bedenken. Dit proces heeft ertoe geleid dat de werkgevers een eindbod hebben uitgebracht.

Wat vindt De Unie?

Wij zijn de onderhandelingen gestart met het voorstel om de koopkracht te repareren. Dit is niet gerealiseerd. Maar de werkgevers hebben duidelijk gemaakt dat dit eindbod het uiterste is wat de werkgevers kunnen bieden. Wij leggen dit voorstel neutraal voor aan de leden. Het is aan jou om vast te stellen of dit salarisvoorstel samen met de andere voorstellen voor jou voldoende is of niet.

Overige onderwerpen

  • De toezegging om 5 mei voortaan als erkende feestdag op te nemen is een positieve ontwikkeling. Dit levert jou een extra vrije dag op.
  • De éénmalige uitkering van € 1.000,- bruto is een positief gebaar.
  • De RVU-regeling is als pilot opgenomen in de huidige cao. Na evaluatie van deze regeling hebben werkgevers besloten dat de RVU-regeling kan worden gecontinueerd.
  • De afspraken over de werkcode zijn op zich een positieve ontwikkeling. De werkgevers zijn de vakorganisaties tegemoet gekomen door de uitgangspunten van de werkcode op te nemen. Dit stelt ons in staat om de komende jaren te gaan werken aan een gelijkwaardige behandeling van medewerkers met een vaste baan en uitzendkrachten.

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Dit kan tot en met dinsdag 13 december 2022.

Vragen

Heb je vragen over dit bericht of zijn voorstellen in het eindbod niet duidelijk. Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via mailadres inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Cao Banken: Onderhandelingen cao

Op donderdag 3 november 2022 heeft De Unie het overleg van 26 oktober 2022 voortgezet. We hebben nu alle ingebrachte…

Word gratis lid