De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Onderhandelingsresultaat minimum pensioenregeling bereikt

13 maart 2024

Op vrijdag 8 maart 2024 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe minimum pensioenregeling in de cao Banken. De Unie heeft met de werkgeversvereniging afspraken kunnen maken. Deze afspraken kun je hier lezen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Minimumpensioenregeling

Met deze afspraken willen we de aanpassing van pensioenregelingen aan de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) mogelijk maken. De minimumpensioenregeling alleen biedt geen adequate pensioenopbouw. Het is een basis voor een pensioenregeling. Per aangesloten bank, wordt onderhandeld tussen de werknemers en de werkgever over de inhoud van de pensioenregeling. Er is voldoende ruimte om boven op de minimumregeling, aanvullende afspraken te maken die passen bij de medewerkers en de organisatie. Voor dit overleg zijn flankerende afspraken gemaakt. Deze flankerende afspraken zijn gemaakt om de onderhandelende partijen op gelijk kennisniveau te brengen.

  • Alle medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, PVT en vergadering van werknemers) maken aanspraak op professionele ondersteuning.
  • Medewerkers worden geïnformeerd over hun rechten door cao-partijen gezamenlijk.
  • Vastgelegd is dat een pensioenregeling alleen gewijzigd mag worden als de individuele medewerkers daarmee hebben ingestemd.

Stemmen

De wijziging van de minimumpensioenregeling betekent dat de lopende cao moet worden aangepast. Daarom leggen wij  de gemaakte afspraken voor aan de leden. Wij adviseren om in te stemmen met deze afspraken. De minimumpensioenregeling ligt op een hoger niveau dan de minimumpensioenregeling die nu voor een beschikbare premieregeling geldt. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met 26 maart.

Contact

Heb jij vragen over dit bericht? Of heb jij vragen over je pensioen of pensioenregeling? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Misschien verandert er voor jou niets

Niet alle pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de Wtp. Bij veel banken is de huidige pensioenregeling een beschikbare premieregeling. Dan kan de werkgever ervoor kiezen om voor de huidige medewerkers niets te veranderen. En alleen voor de nieuwe medewerkers een Wtp-regeling af te spreken.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid