De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Algemene Banken: Verslag overleg minimum pensioenregeling cao Banken

01 maart 2024

Op 27 februari 2024 is er cao-overleg geweest tussen De Unie en de Werkgeversvereniging Banken. We spraken over de aanpassing van de minimum pensioenregeling in de cao.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Doel van het overleg

Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is het noodzakelijk om de pensioenregelingen aan te passen. Dit gebeurt op bedrijfsniveau. Elk van de aangesloten banken heeft een eigen pensioenregeling. Het overleg over deze pensioenregeling wordt gevoerd tussen de werkgever en OR, PvT of werknemersvergadering. De cao moet een kader voor dit lokale overleg bieden. Het doel van het overleg dat De Unie nu voert is:

  • Een minimum pensioenregeling te bieden, waarboven nog ruimte is om bedrijfsspecifieke afspraken te maken.
  • De medewerkers en medezeggenschap informeren over de Wtp en wat dit voor hun pensioenoverleg kan betekenen.
  • Faciliteiten bieden zodat de medewerkers en medezeggenschap deskundigen kunnen raadplegen.

Voortgang

Het overleg van 27 februari was nuttig. De partijen begrijpen elkaar nu beter. In het overleg over het minimumniveau maken wij stappen naar elkaar toe.  Vanuit de werkgevers is er bereidheid om mee te denken en mee te werken aan de informatie die wij aan de medewerkers willen verstrekken. Het overleg over het faciliteren van medewerkers verloopt moeizamer.

Volgende overleg

Er is een vervolgoverleg gepland op vrijdag 8 maart 2024. De leden ontvangen, zoals gebruikelijk, na het overleg een verslag van De Unie.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid