De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: verslag pensioenoverleg van 13 februari 2024

19 februari 2024

In de cao Banken is een minimum pensioenregeling opgenomen. Deze regeling geeft aan dat elk van de aangesloten Banken verplicht is ten behoeve van de medewerkers een pensioenregeling aan te bieden. Deze pensioenregeling moet tenminste aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar geeft ruimte om een betere regeling overeen te komen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Door de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) moet de minimum pensioenregeling aangepast worden, zodat de verschillende banken in staat worden gesteld om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Bij de cao Banken zijn 24 banken aangesloten. Dat betekent dat er 24 verschillende pensioenregelingen zijn. Bij de onderhandelingen moet vanuit deze 24 verschillende uitgangssituatie een route geboden worden naar een regeling die voldoet aan de Wtp.

Voorstellenbrief De Unie

Op 13 februari 2024 is het eerste overleg geweest, in dit overleg heb ik de voorstellen van De Unie toegelicht. De Unie heeft benadrukt dat een spaarpremie van 25% ten minste noodzakelijk is voor de opbouw van een goed pensioen, 30% spaarpremie zou natuurlijk nog beter zijn. De Unie is huiverig om in een minimum pensioenregeling een veel lager percentage af te spreken. Wij zien in de praktijk dat een minumum-regeling gaat uitwerken tot de standaard voor de cao.

Voor de 24 pensioenregelingen in deze cao geldt dat er velen zijn waar goed gebruik is gemaakt van de ruimte boven de minimum pensioenregeling. Maar er zijn helaas ook pensioenregelingen die op het minimum niveau zitten, en dan bouwen de medewerkers geen goed pensioen op.

Reactie werkgevers

De werkgevers geven aan dat het voorstel van De Unie, een spaarpremie van 25%, veel te hoog is.

In de voorstellenbrief van De Unie zijn een aantal voorstellen opgenomen die de positie van medewerkers in hun onderhandeling met de werkgever versterken. Indien wij deze voorwaarden goed invullen dan kan De Unie een lager minimum accepteren. Ook over deze voorstellen waren werkgevers niet direct enthousiast, al is de achtergrond van de voorstellen nu wel duidelijk.

Werkgeversvoorstel

De werkgevers hebben ook een voorstel gedaan. In dit voorstel geven zij op hoofdlijnen aan hoe zij de minimum pensioenregeling zouden willen aanpassen. In de bijlage kun je dit voorstel lezen, met de opmerkingen van De Unie bij dit voorstel.

Hoe verder?

Het volgende overleg is op 27 februari 2024. Heb je vragen over dit bericht of wil je je mening geven over het werkgeversvoorstel? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid