De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Levensmiddelen: onderhandelingsresultaat nieuwe cao

21 november 2023

Er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Groothandel in Levensmiddelen bereikt. Gedurende een looptijd van 18 maanden wordt het loon met 10% verhoogd plús een extra bijdrage in de pensioenopbouw. Als lid van De Unie kun jij nu je stem uitbrengen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het zijn stevige gesprekken geweest waarbij we zo lang mogelijk vastgehouden hebben aan onze cao-voorstellenbrief die je hier kan lezen.
In dit onderhandelingsresultaat zijn de afspraken voor de loonontwikkeling en pensioen opgenomen voor de werknemers die te maken hebben met de cao Groothandel in Levensmiddelen én de Groothandel in Horecaproducten. Die horen in de zogenaamde mantel-cao Foodservice. Alle andere onderwerpen gaan alleen over de cao Groothandel in Levensmiddelen. Het is formeel een onderhandelingsresultaat, maar leggen het met een positief stemadvies aan onze leden voor. We hebben niet alles bereikt wat we wilde bereiken, vandaar dat het een onderhandelingsresultaat heet, maar dit is het maximale dat we in deze ronde konden bereiken. Je kunt hier het onderhandelingsresultaat lezen.
De uitwerking van de onderwerpen kun je hieronder lezen. Dit zijn de punten in hoofdlijnen:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Loon

Structurele verhoging van loonschalen en werkelijke lonen:

 •  6% per 1 januari 2024 voor de mantel-cao, voor beide cao’s dus.
 • Medewerkers die onder de cao van de Goothandel in Levensmiddelen vallen krijgen er per 1 januari 2024 nog eens 1% bovenop en ontvangen daarmee structureel 7% salarisverhoging.
 • 3% per 1 januari 2025.
 • Het zogenaamde loongebouw van de cao Groothandel in Horecaproducten moet worden aangepast. Dat heeft onder andere te maken met de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon en daarin zal de aanpassing van de 6% loonsverhoging meteen worden opgenomen.

Pensioen

De pensioenpremie van BPF Foodservice blijft in 2024 én 2025 op 26,9%.
Dat is dan inclusief de extra premie van 1,2% waarvan 2/3e deel voor rekening van de werkgever is. De werknemer betaalt 1/3e deel. Hiermee bouw je dus een beter pensioen op.
Per 1 januari 2026, bij de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen, gaat de pensioenpremie terug naar het oude niveau van 25,7%.  Premieverdeling blijft wel gewoon 2/3e deel voor rekening van werkgevers en 1/3e voor de werknemers.

Aanvullende afspraken:

 • Toeslagen werken in koel- en vriesruimtes: De toeslagen worden per januari aanstaande én per 1 januari 2025 met het percentage van de loonsverhoging geïndexeerd.
 • WIA-hiaat: Verlenging van de verzekering bij Nationale Nederlanden voor drie jaar.
 • Reiskostenregeling: Werkgevers moéten een reiskostenregeling hebben, maar de hoogte en inhoud worden niet centraal vastgelegd. Dat is dus onderwerp van gesprek tussen de ondernemingsraden (of personeelsvertegenwoordiging) en de werkgever.
 • Rouwverlof: Verlof voor alle overlijdens in de eerste lijn wordt gelijkgetrokken naar 5 dagen, inclusief uitwonende kinderen.
 • Sociale partners streven naar een makkelijker uitlegbare cao, met name met betrekking tot werktijdenvensters.

Werktijdenvensters

 • Voor werknemers in dienst vóór 1 januari 2024 blijven alle oude voorwaarden en toeslagen gewoon van toepassing.
 • Vereenvoudiging voor nieuwe medewerkers, met het terugbrengen van het aantal werkvensters van 8 naar 4. Wat de afspraken voor de nieuwe medewerkers zijn  met alle aanpassingen in de cao-teksten kun je hier lezen.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

Contact

Zijn er nog vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Gerard van der Lit via email gerard.van.der.lit@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid