De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandeling in Levensmiddelen (GIL): onderhandelingsresultaat aanvullende afspraken

26 oktober 2022

Afgelopen mei hadden we al een akkoord bereikt over de loonsverhoging voor de zogenaamde mantel-cao FSGIL. Loonontwikkeling en pensioenaangelegenheden zijn onderwerp van overleg met de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen én de werkgevers met de Groothandel in Horecaproducten. Nu was het tijd om aanvullende afspraken te maken voor de cao Groothandel in Levensmiddelen (GIL cao). Inmiddels hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt. Je kunt alle afspraken hier lezen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat hebben we bereikt?

De werkgevers hadden een waslijst aan verslechteringen voorgesteld. Zo zagen ze het zelf overigens niet. Ze waren vooral gericht op het verhogen van de arbeidsuren door diverse ‘ontziemaatregelingen‘ binnen de organisaties sterk te versoberen of zelfs helemaal af te schaffen. Minder ouderendagen dus, en geen recht om werk in de avond en weekenden te weigeren na je 55e bijvoorbeeld. De meeste van deze regelingen waren destijds gebaseerd op een AOW-leeftijd van 65 jaar en bestond de VUT-regeling ook nog. De meeste voorstellen hebben we tegen kunnen houden. We hebben wel afgesproken dat per 2024 deze maatregelen mee gaan bewegen met de AOW-leeftijd. Aan bestaande rechten voor hen die al van deze arbeidsvoorwaarden gebruikmaken of in 2023 gebruik gaan maken worden overigens niet aangetast.

Voor ons was één van de belangrijkste doelen de 80-90-100 uit te breiden zodat je hier eerder gebruik van zou kunnen maken. Dit is deels bereikt, je mag nu 4 jaar voor de pensioenleeftijd hier gebruik van maken in plaats van 3 jaar. Daarnaast is nu in de cao opgenomen dat de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk met je werkgever verrekend mag worden. Zeker een pluspunt.

En nu?

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het onderhandelingsresultaat aanvullende afspraken. Over het loon is al eerder positief gestemd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Gerard van der Lit, via het e-mailadres Gerard.van.der.lit@unie.nl.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid