De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

GIL: Loonafspraken cao Groothandel in Levensmiddelen) een feit. Nu de rest nog!

01 juli 2022
groothandel levensmiddelen de unie

Een grote meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het eindvoorstel van de werkgevers, net als bij de andere vakbonden. Daarmee is de mantel-cao, (waaronder cao Foodservice) een feit. In de mantel-cao worden alleen afspraken gemaakt over loon en de pensioenregeling. Nu begint het ingewikkelde deel. Het uitwerken van de protocolafspraken uit de vorige cao-deel B, de cao GIL, jouw cao dus.

Ontvang GIL-updates altijd gratis in je mailbox!

Over welke protocolafspraken ging het ook alweer?

  • We gaan aan de slag met de MDIEU-sectoranalyse. Het onderzoeken van de mogelijkheden om vervroegd uit te treden en nieuwe impulsen voor duurzame inzetbaarheid met expeditie fit 2.0. Hierbij meegenomen wordt de leeftijd waarop ontziemaatregelen ingaan en wat er gedaan kan worden om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit is nog erg vaag zo, maar je kunt denken aan een 80-90-100-regeling, de RVU-regeling, betaalde scholingsmogelijkheden enzovoorts.
  • We gaan de functiebeschrijvingen herzien in het functiewaarderingshandboek en het loongebouw herzien. Bijvoorbeeld de lagere schalen ophogen en de jeugdlonen afschaffen waardoor iedereen direct het loon van een 23-jarige krijgt.
  • Werkgevers willen graag de normale arbeidsduur verhogen, dit in relatie tot bovenstaande, het ophogen van het wettelijk minimumloon bijvoorbeeld. Dit zal direct gevolgen hebben voor de arbeidstijden en de daarbij behorende toeslagen. In de vorige cao zijn een aantal pilots opgenomen en deze kunnen dienen als input voor de onderhandelingen.
  • Als laatste willen ze het branche-imago en de aantrekkelijkheid van de branche om in te werken verbeteren. Mogelijke aandachtspunten hierbij zijn:
  • De gewenste arbeidsduur per week van (groepen van) werknemers, de zeggenschap over jouw werktijden, en de balans werk-privé verbeteren.
  • De persoonlijke ontwikkeling van de werknemers vergroten en het vastleggen daarvan.
  • Het in de afspraken opnemen van (jaarlijkse) gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers over ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaanperspectief in de cao.

Een hele waslijst van afspraken die voor jou, linksom of rechtsom, direct gevolgen zal gaan hebben.

Ontvang GIL-updates altijd gratis in je mailbox!

Er is een eerste gesprek gepland eind augustus. Tijdens dit eerste gesprek zal er vooral geïnventariseerd gaan worden wat wij als De Unie, de andere bonden en de werkgevers op onze verlanglijstje hebben staan.

Als je input wil leveren op een van bovenstaande punten, heel erg graag. Je kunt deze input naar Gerard van der Lit (belangenbehartiger) mailen vóór 20 augustus via gerard.van.der.lit@unie.nl of via een WhatsApp bericht via 06-5252 2010. Dan kunnen we dit nog meenemen in ons wensenlijstje en dit in het eerste gesprek inbrengen.

Uiteraard word je na dit eerste gesprek geïnformeerd over de posities die de verschillende partijen hebben ingenomen en waarom er onderhandeld moet gaan worden.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid