De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Levensmiddelen: nieuwe pensioenregeling, mening gevraagd

16 januari 2024

Wat vind jij van de nieuwe pensioenregeling van het Bpf Foodservice? De werkgevers die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice, De Unie en de andere bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers in een Groothandel in Levensmiddelen en Groothandel in Horecaproducten. Wij zijn nu benieuwd wat de leden ervan vinden. Wij leggen het met een positief advies aan de leden voor. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Mening gevraagd

Na maanden van gesprekken is er een concept-pensioenregeling voor deze bedrijfstak. Wij zijn nu benieuwd wat de leden ervan vinden. Leden die nog werken, kunnen hun stem uitbrengen. De leden die slaper of gepensioneerd zijn, ontvangen een aparte nieuwsbrief waarin zij hun advies over het invaren mogen geven.

Bij het maken van de regeling zijn we uitgegaan van de nieuwe wetgeving. De leden kunnen dus alleen hun mening geven over hoe wij die nieuwe regeling hebben ingevuld en niet over de wetgeving. Wij willen graag een goed pensioen voor iedereen. De wijze waarop het pensioen nu is georganiseerd, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Wij zijn ervan overtuigd dat de conceptregeling wel aan die eisen voldoet. Een brede uitleg van de nieuwe regeling is hier te lezen.

De keuze voor de solidaire pensioenregeling

De Unie heeft samen met de andere bonden en de werkgevers gekozen voor de solidaire pensioenregeling. De belangrijkste argumenten van ons voor deze keuze zijn:

 • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden.
 • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sector.
 • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen en gaat dus meer uit van solidariteit.
 • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om financiële tegenvallers samen op te vangen.

Veel blijft hetzelfde

Onderstaande punten uit de huidige pensioenregeling van Foodservice blijven behouden:

 • Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde.
 • De AOW blijft bestaan.
 • Het ouderdomspensioen blijft levenslang.
 • Partner, wezen-en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven.
 • Het pensioenfonds blijft alle premies beleggen.
 • Het pensioenfonds blijft rekening houden met de stijgende levensverwachting.
 • Werkgevers, De Unie en de andere bonden blijven samen zorgen voor een goed pensioen voor later.

Verschil huidige en nieuwe regeling

Lees hier in hoofdlijnen een vergelijking tussen de oude en nieuwe conceptpensioenregeling. Voor meer informatie kan je de website van het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice raadplegen (www.bpfl.nl).

We gaan invaren is een advies

Invaren betekent dat het huidige pensioen meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling. Dit houdt in dat de nieuwe pensioenregels ook van toepassing worden op het pensioen dat je al hebt opgebouwd of dat je al ontvangt.

Als het Bedrijfstakpensioenfonds de pensioenen meeverhuist, dan gaan de opgebouwde pensioenen van deelnemers en gepensioneerden in één keer over van de huidige naar de nieuwe regeling. Daarmee blijft het collectief bij elkaar, waardoor risicodeling en solidariteit in de nieuwe pensioenregeling optimaal kunnen worden benut. Als we niet zouden invaren, dan is de verwachting dat we niet of slechts beperkt kunnen indexeren. Al met al leidt invaren naar verwachting tot een hoger rendement en dus tot een beter pensioen voor deelnemers en gepensioneerden.

Door het huidige pensioen in te varen in de nieuwe pensioenregeling, hoeft het pensioenfonds geen hoge buffers aan te houden zoals in de oude regeling en kan dit pensioengeld eerder worden toegekend aan deelnemers en gepensioneerden. Ook voorkomen wij met invaren dat er twee systemen naast elkaar blijven bestaan, waarbij je twee administraties en twee toezichtkaders in stand moet houden, wat weer leidt tot extra uitvoeringskosten. Bovendien is één pensioenregeling ook veel duidelijker en biedt het de deelnemers en de gepensioneerden een beter inzicht in hun persoonlijke situatie.

Positief stemadvies

De Unie legt de concept-pensioenregeling met een positief stemadvies aan de leden voor. De reden is, dat uitgaande van de nieuwe wetgeving, deze toch heel veel lijkt op de huidige regeling en uitgaat van solidariteit. Leden van De Unie kunnen nu hun stem uitbrengen over dit akkoord. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen vóór 27 januari 2024.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wilt hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger Gerard van der Lit bereiken via gerard.van.der.lit@unie.nl of via 06-5252 2010. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid