De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

APG: Stemming onderhandelingsresultaat PPF deelnemers

18 augustus 2023

Dit bericht is vooral van belang voor pensioendeelnemers bij het PPF (PersoneelsPensioenFonds) APG. 

Voorbereiding

Het PPF stapt per 1 januari 2025 over naar het nieuwe pensioenstelsel. Hier is jarenlange voorbereiding aan vooraf gegaan. De gezamenlijke vakbonden, APG als werkgever, het pensioenfonds PPF en APG als uitvoerder hebben daar vanaf 2021 intensief aan gewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat er recent een onderhandelresultaat bereikt is over de nieuwe regeling voor PPF-deelnemers.

Onderhandelingsresultaat

Om inzichtelijk te maken wat er is afgesproken zijn er tussendoor informatiebijeenkomsten geweest. Donderdag 17 augustus zijn de deelnemers van PPF in een personeelsledeninformatiebijeenkomst geïnformeerd over het onderhandelresultaat. Deze informatiesessie is opgenomen en zal binnenkort via het intranet van APG terug te kijken zijn. Lees hier het onderhandelresultaat en de verzamelde Q&A’s. Bij het tot stand brengen van het resultaat is als basis gehanteerd: ‘as is’. Met andere woorden, het oude systeem gaat zoveel mogelijk gelijkwaardig en op onderdelen beter, over naar het nieuwe systeem.

Invaren

Met het overzetten van de bestaande pensioenrechten naar persoonlijke spreekwoordelijke ‘pensioenpotten’ (zogenaamde invaren), beogen we de regeling beter te maken. Eventuele nadelige gevolgen voor een groep deelnemers wordt gecompenseerd (bijvoorbeeld: nadelige gevolgen afschaffing doorsnee-premiesystematiek). De overgang naar het nieuwe stelsel brengt voor de deelnemer voordelen met zich mee (bijvoorbeeld: lagere uitvoeringskosten, beter wezenpensioen, beter inzicht in je persoonlijke pensioenpot).

Stemmen kan vanaf nu! 

Belanghebbende leden is gevraagd hun mening te geven over de nieuwe verbeterde pensioenregeling. Zij kunnen stemmen tot en met donderdag 31 augustus.

Gepensioneerden

We zorgen ervoor dat ook gepensioneerden, binnen kaders, een zekere uitkering hebben. Hiervoor wordt een solidariteitsreserve aangelegd. De deelnemers die nu slaper zijn, of al pensioen ontvangen, vragen we in een aparte Nieuwsbrief om advies. Het gevraagde advies gaat over het overhevelen van het huidig vermogen van het pensioenfonds van de huidige regeling naar de nieuwe pensioenregeling (invaren).

Evenwichtigheid

De vooruitzichten zijn momenteel zodanig dat iedereen ook minimaal ‘as is’ overgaat. Minimaal, omdat het logisch is dat bij een gezonde dekkingsgraad (relatief huidige hoge reserves) de reserves vrijvallen en aangewend worden voor de overgang naar de individuele pensioenpotten en of  (verplichte) reserves. Een evenwichtige toekenning van gelden staat voorop!

Wil je sparren over de nieuwe regeling? Heb je vragen en of opmerkingen? Dan kun je hiervoor terecht binnen APG bij People & Change, Nicole Heijnen, of bij het Pensioenfonds PPF. Maar natuurlijk ook bij de betrokken kaderleden die vanaf het eerste uur bij dit proces betrokken waren, jouw collega’s, Paul Zomerplaag en of Raph Heijnen.

Uiteraard kun je ook terecht met je vragen bij onze belangenbehartiger bij APG, Joop Voesten

Gerelateerde berichten

APG: cao-onderhandelingen

In dit bericht informeren wij je over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Afgelopen maandag kwamen de delegaties van de vakbonden…

Word gratis lid