De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

APG: Onderhandelresultaat cao 2022

09 februari 2022

Na een moeizame start in november hebben we op 8 februari 2022 een basis gelegd voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan met ingang van 2022.

 

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De werkgever is van ver gekomen en uiteindelijk deels tegemoetgekomen aan de wensen van de vakorganisaties. Daar zijn stevige gesprekken aan vooraf gegaan. Uiteindelijk ontstond er ruimte om de onderhandelingen op inhoud ook daadwerkelijk aan te gaan. Inherent aan onderhandelen is ‘geven en nemen’, en daarom zijn we tevreden met het resultaat. Van een jubelstemming is echter geen sprake, maar we zijn er wel van overtuigd dat het behaalde resultaat recht doet aan enerzijds de uitdagingen waar APG voor staat en anderzijds de mensen die dat moeten gaan realiseren.

Ik maak een opsomming van de belangrijkste resultaten waarna ik vervolgens per onderdeel een toelichting geef.

Samenvatting:

  • Looptijd cao 1 jaar, tot 1 januari 2023
  • Looptijd sociaal plan 3 jaar, tot 1 januari 2025
  • Structurele loonsverhoging per 1 januari 2022 van 2,75%
  • Eenmalige netto uitkering van 250,-
  • Een internetvergoeding van € 30,- netto/maand
  • Een (‘gratis’) aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Breder inzetbaar ‘vitaal in het leven budget’
  • Studieafspraak ‘vitaliteitsregeling voor oudere werknemers’
  • (Zie voor de overige punten het document onderhandelresultaat)

Looptijd cao

Bewust hebben wij als vakbonden ingezet op een eenjarige cao, ondanks dat de werkgever een stevige voorkeur had voor een tweejarige cao. De werkgever wilde nu al afspraken maken over ‘vitaliteitsregeling oudere werknemer’ (waaronder seniorenverlof), ingaande per 2023. Hier zijn we niet in meegegaan. We hebben uiteindelijk toegezegd, om bij een eenjarige cao, te kijken of we gedurende dat jaar middels een studieafspraak kunnen komen tot een regeling die voldoende recht doet aan alle oudere werknemers. De tweede reden vanuit De Unie is de onzekerheid met betrekking tot de inflatie. Daar zijn twee stromingen: 1. Deze is van tijdelijke hoge aard, 2. Die is blijvend hoog. Op basis van deze uitgangspunten willen wij ons niet binden aan een loonafspraak langer dan 1 jaar.

Looptijd sociaal plan

Het oude sociaal plan (SP) liep tot 2022. Deze heeft geen nawerking en er moesten dus nieuwe onderhandelingen plaatsvinden voor een nieuw SP. Het nieuwe SP is grotendeels gebaseerd op het oude plan. De factor zoals deze in de nog steeds goede oude formule wordt gehanteerd is verlaagd naar 1,6. Hierover is opnieuw onderhandeld en de nieuwe factor is nog altijd meer dan marktconform. Verder is het begeleidingstraject met een maand verkort en nu nog maar 9 maanden. De missende maand wordt echter als maandsalaris vergoed en ‘geplust’ op de uitkomst van de formule. Tot slot zullen er ‘loopbaanbruggen’ ontwikkeld worden voor mensen die TMOY(I) succesvol hebben doorlopen en zich verder willen bekwamen. De insteek van de werkgever was een SP voor 1 jaar. De Unie heeft gezien het nog steeds kwalitatief goede SP een looptijd van drie jaar weten te bedingen. Een nog langere looptijd zat er nu niet in.

Structurele loonsverhoging

De werkgever was in eerste instantie zeer gematigd in zijn loonbod, voor ons zelfs onrealistisch. Nadat er door ons een stevig punt van is gemaakt, is de werkgever in stapjes tegemoetgekomen. We zijn hier tot het maximaal haalbare gekomen van 2,75% structureel, met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. Ik realiseer me dat dit niet de inzet van 4% is. Maar we realiseren ons ook dat dit positief onderscheidend is van hetgeen elders gemiddeld wordt afgesproken. Ik kan niet anders dan constateren dat hiermee sprake is van koopkrachtbehoud in plaats van koopkrachtverbetering. Immers de gemiddelde inflatie over geheel 2021 is uitgekomen op 2,7%. Een eenjarige cao schept de mogelijk om eventuele structurele inflatie in 2022 bij de volgende cao in te brengen.

Eenmalige uitkering

De éénmalige uitkering van € 250,- netto, hadden we uiteraard graag hoger gezien. Deze zit eigenlijk onder onze pijngrens. We hebben ons echter liever sterk gemaakt voor een structurele hogere maandvergoeding, dan voor een éénmalige marginaal haalbare hogere uitkering.

Internetvergoeding

APG wil thuiswerken niet stimuleren middels een geldelijke ‘dagvergoeding’. Gelijktijdig zien zij ook de voor- en nadelen van het hybride werken. Uiteindelijk is er gekozen voor een ‘internetvergoeding’ van € 30,- netto per maand voor iedereen, mits je thuis een internetverbinding hebt. Dit is ongeacht het aantal dagen dat je ‘elders’ werkt. Hiermee heet de vergoeding dan geen thuiswerkvergoeding, maar is deze vergoeding wel vergelijkbaar met hetgeen bijvoorbeeld bij de rijksambtenaren en vele andere cao’s is afgesproken als thuiswerkvergoeding.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een deel van de medewerkers bij APG hebben zich vrijwillig bijverzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Hiermee lopen vaak onbedoeld de niet-verzekerden een ongekend hoog risico. APG neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en sluit een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering af met volledige dekking (zowel bij gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid), voor alle medewerkers. De premie komt geheel voor rekening van de werkgever. De verzekerden besparen daarmee de premie (al snel enkele tientjes per maand) en de nu niet-verzekerden zijn in de toekomst verzekerd zonder dat het hun enkele tientjes premie kost.

Bredere inzet budget

Het budget voor ‘vitaal in het leven’ was en blijft € 200,- netto per jaar. Met ingang van de nieuwe cao zijn de aanwendingscriteria verruimd. Of je nu bijvoorbeeld een trainingspak, sportschoenen, fitnessabonnement of je hoofdtelefoon met noice-canseling ermee betaald, dat is geheel aan jou.

Studieafspraak ‘vitaliteitsregeling’

De werkgever vindt de huidige (overgangsregeling) seniorenregeling geen recht doen aan alle werknemers en verwijst naar gewijzigde inzichten met betrekking tot ‘langer gezond blijven werken’. Op uitdrukkelijke wens van de werkgever hebben de vakbonden ingestemd met een studieafspraak over vitaliteitsregelingen voor oudere werknemers. Het komend jaar vindt er een onderzoek plaats naar mogelijke alternatieven die recht doen aan gewijzigde inzichten én alternatieven voor alle medewerkers. Voor deze cao heeft het verder geen verdere consequentie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen door de werkgever en of bonden worden ingebracht bij de onderhandelingen van de volgende cao. Hiermee voorkomen we dat de werkgever eigenhandig eenzijdig met voorstellen komt, die op voorhand niet kunnen rekenen op enig draagvlak.

Overige punten

De overige punten staan uitgeschreven in het onderhandelresultaat. Neem eventueel kennis ervan en mocht je nog vragen hebben, schakel dan gerust met jullie belangenbehartigers namens De Unie aan de cao-tafel: Raph Heijnen (APG-kaderlid), Paul Zomerplaag (APG-kaderlid) en Joop Voesten (De Unie-belangenbehartiger).

Hoe verder?

Het onderhandelresultaat wordt in stemming gebracht onder de leden. Wanneer een meerderheid van de leden voorstemt, dan pas hebben we een nieuwe cao en een nieuw SP.

Wij, Raph, Paul en Joop hebben onze uiterste best gedaan om het maximaal haalbare te realiseren. Of het alles overwegende goed genoeg is, dat is aan jullie. Wij achten echter dit resultaat voor nu het maximaal haalbare.

Je kunt nu al stemmen!

We willen graag weten of jij ook content bent met het onderhandelingsresultaat. Je kunt dit aan ons laten weten door uiterlijk 28 februari 2022 je stem uit te brengen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Informatiebijeenkomst

Wil je voordat je je stem uitbrengt een nadere toelichting op het bereikte resultaat? Dat kan, daarvoor organiseren we op woensdag 16 februari om 16:00 uur een online informatiebijeenkomst. Indien je deze bijeenkomst wilt volgen vragen wij je om je hiervoor aan te melden. Ook hiervoor hebben de leden een uitnodiging ontvangen.

Zijn er vragen over de inhoud, meld je dan. Dat kan bij de belangenbehartiger Joop Voesten via e-mail joop.voesten@unie.nl of per telefoon 06-5380 3935, of bij de collega’s en medeonderhandelaars: Paul Zomerplaag en/of Raph Heijnen.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

APG: cao-onderhandelingen

In dit bericht informeren wij je over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Afgelopen maandag kwamen de delegaties van de vakbonden…

Word gratis lid