De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

APG: Onderhandelresultaat nieuwe cao

18 oktober 2022

Cao 2023 en verder

Onzekere tijden vragen versnelde en zekere maatregelen. Dat heeft ertoe geleid dat we afgelopen dinsdag 18 oktober tot een onderhandelaarsresultaat zijn gekomen. Deze leggen we aan je voor. Allereerst schets ik, belangenbehartiger Joop Voesten, wat eraan vooraf is gegaan, waar we nu staan en wat we van jou als lid verwachten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat eraan vooraf ging

Op 23 september hebben we een uitvraag gedaan onder de leden over de wensen voor een nieuwe cao. Deze input is besproken in ons kaderledenoverleg. Ook de kaderleden hadden zich al verdiept in aanvullende voorstellen. Echt wezenlijke dingen kwamen niet naar boven. Zo bleef de wens om niet te tornen aan de seniorenverlofregeling en vooral in te zetten op koopkrachtverbetering.

Eind september heeft de directeur HR gepolst of er draagvlak was om snel te komen tot een nieuwe cao. Het belang van rust in de organisatie werd door alle partijen onderkend. Een traditioneel onderhandeltraject duurt bij APG vaak lang. Dat komt doordat er vaak allerlei wensen zijn bij vakbonden en bij de werkgever. Het doorrekenen van haalbaarheid van die wensen kost veel tijd, terwijl het HR instrumentarium best al goed is geregeld bij APG. Wij hebben aangegeven open te staan voor een ‘korte klap’, maar alleen bereid te zijn als APG ook echt iets te bieden heeft. Dus voor de uitwisseling van alle voorstellenbrieven zou dan duidelijk moeten zijn dat het aanbod acceptabel is. In het andere geval zouden we kiezen voor het traditionele onderhandelproces waaraan inzetbrieven van werkgever en vakorganisaties vooraf gaan. Op zijn vroegst zou dat leiden tot een resultaat ergens in februari 2023.

Waar we nu staan

Dat APG serieus van plan was om voortvarend aan de slag te gaan, bleek uit het eerste redelijk openingsaanbod. Na enkele kort na elkaar geplande onderhandelingsbijeenkomsten zijn we tot een gemeenschappelijk resultaat gekomen. Omdat we hierachter staan durven we dit met een gerust hart aan jou voor te leggen.

Uiteraard zijn wij niet blind voor de hoge inflatie, die vooral voortkomt uit hoge energiekosten. Het raakt de een zwaarder dan de ander. En we weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Wel weten we dat dit resultaat zich mag laten zien. Zeker als je het afzet tegen cao’s die momenteel elders worden afgesloten. Het FNV heeft overigens uiteindelijk laten weten zich eerst alsnog te beraden.

Hoe ziet het resultaat eruit?

Alleen wanneer een meerderheid van de leden voorstemt dan zou per de salarisbetaling van november het eerste effect voelbaar zijn en de cao per 1 januari 2023 ingaan. Hierbij een opsomming van het onderhandelresultaat:

  1. Bij de salarisbetaling van november krijgt iedereen die in dienst was op 18 oktober 2022 een netto uitbetaling van € 1.000,-, ongeacht of je deeltijd of fulltime werkt.
  2. Per 1 januari 2023 gaan de salarissen en de schaalplafonds met 5,0% structureel omhoog
  3. Per 1 januari 2024 gaan de salarissen en de schaalplafonds met 3,75% structureel omhoog
  4. Per 1 januari 2023 wordt het betaald ouderschapsverlof aangevuld door de werkgever, tot 80% van het feitelijk loon. Dat zou anders maximaal de UWV norm zijn van 70% van het maximum dagloon. Je moet het betaald ouderschapsverlof wel in het eerste levensjaar van de baby opnemen.
  5. De lopende studieafspraken worden stopgezet. Hetgeen betekent dat de ‘arbeidsvoorwaardelijke positionering’ (loongebouw) en daarnaast de ‘Studie inclusieve vitaliteitsregeling oudere medewerkers en overgangsregelingen seniorenverlof en arbeidstijd oudere medewerkers’ (seniorenverlof) gedurende deze CAO niet ter discussie komt te staan.
  6. De looptijd van de nieuwe cao is van 1-1-2023 tot 1-7-2024 (18 maanden).
  7. En tot slot, wordt het sociaal plan nog eens met een jaar verlengd tot 1 januari 2026.

Wat we van jou verwachten

Natuurlijk weten we niet wat de toekomst brengt. Doordat de cao loopt tot halverwege 2024 kunnen we dan wel terugkijken hoe de periode tot dan is verlopen. Bijstelling over het jaar 2024 kan dan nog altijd in de dan nieuwe cao vanaf 1-7-2024. Daarvoor worden dan nieuwe onderhandelingen gestart.

Laat je stem niet verloren gaan

Om de salarisrun van november te halen (voor de eenmalige van € 1.000,- netto) hebben we twee weken de tijd om draagvlak op te halen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Stemmen kan tot en met 30 oktober.

Vragen en reacties

Mocht je vragen hebben, of een toelichting willen, dan staan wij daar graag voor open. Neem dan contact op met je collega en cao-kaderlid Paul Zomerplaag of Raph Heijnen of  je belangenbehartiger bij De Unie, Joop Voesten, via joop.voesten@unie.nl 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid