De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Uitslag stemming Cao Banken

14 december 2022

Een krappe meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het eindbod voor de cao Banken. Het was een moeilijke beslissing voor de leden. Dat zien we terug in de uitslag van de ledenraadpleging en in de toelichting die leden schrijven bij hun stem.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitslag

53% van de stemmers was voor,
39% van de stemmers heeft tegengestemd,
9% heeft zich onthouden van stemming.
Dit is een krappe uitslag waaruit duidelijk blijkt dat het draagvlak onder deze cao niet hoog is. Maar de uitslag is uiteindelijk wel dat een meerderheid heeft ingestemd.

Redenen om voor te stemmen

De leden die voor hebben gestemd geven aan dat ze het eindbod van werkgevers, alles overwegende (dus inclusief de extra vrije dag en de eenmalige uitkering), acceptabel vinden.

Redenen om tegen te stemmen

De leden die tegen hebben gestemd gaven doorgaans aan dat de salarisverhoging wat hen betreft niet past bij de huidige inflatie. Dit is een begrijpelijke reactie. De inflatie is in 2022 hoog. De door de werkgevers aangeboden loonsverhoging komt daar niet aan tegemoet. Dit was ook de reden dat De Unie geen onderhandelingsakkoord heeft kunnen sluiten. Een ander belangrijk argument voor tegenstemmende leden is dat men zich ernstig zorgen maakt over de lange looptijd. Zij zouden liever een kortere looptijd hebben gezien zodat in 2024 nieuwe afspraken gemaakt zouden kunnen worden die passen bij de dan geldende inflatie. De weerstand van deze leden zit met name in het tweede cao-jaar.

Cao tot stand gekomen

De meerderheid van de stemmers van De Unie heeft zich voor de cao uitgesproken. De uitslag bij de andere vakorganisatie is vergelijkbaar. Hierdoor is een cao tot stand gekomen die op 1 januari 2023 ingaat. De afgesproken salarisverhoging van 3,5% zal per die datum worden doorgevoerd. Later in het jaar worden de salarissen nogmaals verhoogd met 1%. Op 1 januari 2023 wordt ook de pro rata eenmalige uitkering uitbetaald.

Hoe verder

De Unie blijft in gesprek met de werkgevers. In onze terugkoppeling van de stemming heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, aangegeven dat het draagvlak beperkt is en dat leden zich zorgen maken over de inflatie in 2023. Ook heb ik gemeld dat de bij een zwaar tegenvallende inflatie in 2023 de leden, naar verwachting, zich tot De Unie zullen wenden en mij zullen vragen aanvullende afspraken met de werkgevers te maken. De juridische mogelijkheden zullen in deze situatie beperkt zijn.

Pensioen

De overheid is bezig met een wijziging van de pensioenregeling. Deze Wet Toekomst Pensioenen wordt momenteel behandeld door de Tweede Kamer. Indien deze wet wordt aangenomen door het parlement dan zullen we voor 2027 (en waarschijnlijk op kortere termijn) de minimum pensioenregeling van de cao ingrijpend moeten wijzigen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid