De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

GKN Fokker: Nieuwe PDP-regeling

01 december 2023

Een paar jaar geleden heeft GKN Fokker de PDP-regeling aangepast. De PDP-regeling is de beoordelingssystematiek van GKN Fokker. Vanaf toen hanteerde de werkgever bij beoordelingen een 5-puntsschaal in plaats van een 3-puntsschaal. GKN Fokker wil nu weer terug naar een 3-puntsschaal.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Kan GKN Fokker zomaar de beoordelingssystematiek aanpassen?

Nee, de werkgever kan de beoordelingssystematiek niet zomaar aanpassen. Daartoe moet hij in overleg met de ondernemingsraad. De COR beoordeelt de nut en noodzaak van het wijzigen van de beoordelingssystematiek.

Als het gaat om de beloningsstappen die aan de beoordelingssystematiek zijn gekoppeld, komen de vakbonden in beeld. Het gaat immers over beloning. De werkgever is daarom de afgelopen maanden in overleg getreden met De Unie en haar collegabonden hierover.

Resultaat van overleggen met vakbonden

De gesprekken met De Unie en haar collegabonden verliepen moeizaam. Nu lopen de beloningspercentages in de PDP-systematiek van 0% tot 4,25%. Het voorstel van de werkgever is om de percentages aan te passen naar 1% voor de beoordeling “Verbetering nodig”, naar 2,25% bij een “Goede prestatie” en naar 3,25% bij een “Uitzonderlijke bijdrage”.

De Unie en haar collegabonden hebben ingezet op een hogere beloning voor de goede prestatie en de uitzonderlijke bijdrage. Dat heeft ertoe geleid dat GKN Fokker wel de mogelijkheid van een eenmalige beloning heeft toegevoegd als je al in je uitloopperiodiek zit. Maar verder zijn we niet tot elkaar gekomen.

We vinden dat uiteraard teleurstellend. Aan de andere kant komt het voorstel dat GKN Fokker nu op tafel legt in grote mate overeen met hoe de beloningsstappen er voor 2020 uitzagen.

Stemmen over het eindbod

Omdat we niet nader tot elkaar zijn gekomen, heeft GKN Fokker een eindbod bij ons neergelegd. Dat betekent dat we er niet meer verder over kunnen onderhandelen.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over dit eindbod tot en met zondag 10 december 2023. Wij leggen dit eindbod met een neutraal advies aan de leden voor.

Het eindbod van de werkgever kun je hier lezen. Wanneer je onder welke beoordelingscategorie valt, lees je hier.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of op 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid