De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Onderweg naar het principeakkoord pensioen 2024

19 februari 2024

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingegaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten uiterlijk op 1 januari 2028 voldoen aan de nieuwe regels. UWV en de vakorganisaties zijn, samen met het pensioenfonds UWV, bezig met de nieuwe pensioenregeling voor UWV.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het doel is om de nieuwe regeling op 1 januari 2026 te laten ingaan. Dit doen we in een aantal fasen.

 1. De Unie participeert in een stuurgroep die leiding geeft aan een voorbereidende studie. De Wtp is voor alle partijen nieuw en we zoeken samen uit hoe we jouw pensioenregeling het beste vorm kunnen geven in de nieuwe situatie.
 2. Daarna onderhandelen enerzijds UWV en anderzijds De Unie en de andere vakorganisaties over de nieuwe pensioenregeling. We verwachten rond de zomer een akkoord te bereiken.  Dit akkoord legt De Unie ter stemming voor aan de leden.
 3. Dit resulteert in een transitieplan. Binnen de afspraken van het transitieplan werkt het pensioenfonds UWV de regeling verder uit.  Dit legt het fonds vast in een implementatieplan.
 4. Vervolgens krijgen alle deelnemers van het pensioenfonds, naar verwachting tweede helft 2025, een vooruitblik met een vergelijking van de oude met de nieuwe regeling.
 5. Vervolgens gaat de regeling in en ontvangen alle deelnemers van het pensioenfonds een definitief overzicht.

Op dit moment bevinden we ons in fase 1. In deze fase wordt het pensioenfonds betrokken. We willen zeker weten dat het pensioenfonds de nieuwe pensioenregeling kan uitvoeren. We bereiden nu besluiten voor zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe gaat de nieuwe pensioenregeling eruitzien?
 • Verhuizen alle pensioenen mee naar de nieuwe pensioenregeling?
 • Hoe wordt het totale pensioenvermogen evenwichtig verdeeld?
 • Is er compensatie nodig voor deelnemers?

Wat kun je verwachten van de nieuwe regeling?

In de nieuwe regeling krijgen deelnemers een eigen pensioenpot die wordt gevuld met de premies die je zelf inlegt, de premie die UWV voor jou inlegt en door het rendement (dat is het resultaat) dat wordt behaald door dat vermogen te beleggen. Als je later met pensioen gaat wordt je kapitaal omgezet in een pensioen dat je levenslang iedere maand ontvangt. In de nieuwe pensioenregeling is duidelijker te zien hoeveel kapitaal je opbouwt en wat dat betekent voor je inkomen straks na pensionering.  Tegelijk blijven we risico’s met elkaar delen, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Mee- en tegenvallers vangen we zoveel mogelijk samen op.

Het goede blijft behouden

Niet alles verandert.

 • Je bouwt pensioen op via je werkgever. Dat blijft zo.
 • Je ontvangt pensioen zo lang je leeft.
 • Naast pensioen krijg je later AOW van de overheid. Dat blijft zo.
 • Overlijd je? Dan krijgt je partner een pensioen. Ook als je overlijdt voordat je met pensioen bent.
 • Ook blijf je pensioen opbouwen als je  arbeidsongeschikt raakt.
 • Je pensioen eerder laten ingaan kan straks ook.

Wat verandert er wel?

Maar de Wtp brengt ook verandering met zich mee. Daar is de stuurgroep al enkele maanden mee bezig. Het nabestaandenpensioen verandert, de pensioenuitkeringen gaan meer meebewegen met de markt, het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd moet omgezet worden naar de nieuwe regeling.

Onze leden ontvangen de komende maanden meer uitleg over deze onderwerpen. Zodat zij straks in staat zijn om hun mening te vormen als er gestemd wordt over de nieuwe pensioenregeling.

Er volgen in ieder geval nog informatieve berichten over de volgende thema’s:

 1. Stabiele uitkeringen: bescherming tegen schommelingen
 2. Het nabestaandenpensioen
 3. Omzetten van huidig pensioen naar nieuw pensioen
 4. Samenvatting onderdelen nieuwe pensioenregeling

 

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met onze belangenbehartigers Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl.

Gerelateerde berichten

UWV: Reacties op de voorstellen

Op woensdag 27 maart 2024 gaan we verder met de onderhandelingen met het UWV. We hebben veel reacties gekregen op…

Word gratis lid