De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Scandinavian Tobacco Group: Van cao naar arbeidsvoorwaardenreglement

12 december 2023

In dit bericht informeren wij je over Scandinavian Tobacco Group.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Op dit moment is  20% van het personeel bij STG aangesloten bij De Unie. Dus met die representativiteit zit het wel goed (ook al zou het mooi zijn als iedereen bij STG lid van De Unie was).

Die representativiteit is wat ons betreft dus geen vraagteken. Meestal is het de werkgever die er vraagtekens bij stelt.

In maart hebben wij de leden nog een berichtje gestuurd over het bezoek aan Scandinavian Tobacco Group. Wij hadden toen een gesprek met Elke Sommer (People Relation Manager).

De laatste communicatie – eind 2021 – daarvoor, ging voornamelijk over de pensioenregeling.

In 2022 – was het streven – alle juridische entiteiten op te laten gaan in één entiteit. Daar zijn wij verder niet bij betrokken geweest.

Ondertussen was het wel de bedoeling om vanuit de oude Agio – Scandinavian Tobacco Group situatie met twee arbeidsvoorwaardelijke pakketten naar één arbeidsvoorwaardenpakket voor alle medewerkers in Nederland te komen.

Daar waren wij graag bij betrokken geweest maar de werkgever gaf er de voorkeur aan dit met de ondernemingsraad af te wikkelen.

Het lijkt er nu op dat er uiteindelijk sprake is van één arbeidsvoorwaardenreglement. Daar is door de OR, voorzien van deskundige adviseurs hard en zorgvuldig aan gewerkt.

Blijft over de vraag hoe gaat de huidige populatie over naar het nieuwe AVR en het pakket aan arbeidsvoorwaarden voor nieuwe werknemers.

Op dit moment buigt de afdeling Juridische Zaken van De Unie zich over de concept-arbeidsovereenkomst. Daarin wordt verwezen naar de AVR dus die willen we ook graag nog tegen het licht houden.

Sociaal plan

Er was in het verleden een sociaal plan van kracht van waarin afspraken waren opgenomen om sociale gevolgen van een eventuele reorganisatie zoveel als mogelijk op te vangen. Kaderleden hebben aangegeven dat het goed zou zijn nog steeds op een sociaal plan te kunnen terugvallen. De Unie houdt zich beschikbaar om op eerste afroep daarover met STG in overleg te treden. De ondernemingsraad beraadt zich over hun rol daarin.

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Fibrant – Cao 2024-2025

Per 1 juli 2024 zullen er weer nieuwe afspraken gemaakt moeten zijn over de arbeidsvoorwaarden. Dan is namelijk de cao…

Nouryon: stemmen over de nieuwe cao

Vorige week en op 22 januari 2024 hebben wij in een viertal informatiebijeenkomsten het cao-onderhandelingsresultaat Nouryon van 12 december nader toegelicht….

Word gratis lid