De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Scandinavian Tobacco Group: Arbeidsvoorwaardenreglement plus concept-arbeidsovereenkomst

03 januari 2024

In december 2023 hebben we ons gebogen over de AVR en de concept-arbeidsovereenkomst die aan de leden werden voorgelegd. Ons commentaar is in ieder geval weer onder de aandacht van de OR gebracht en die hebben het op hun beurt weer onder de aandacht van de werkgever gebracht. Daarop heeft de werkgever weer gereageerd en onze reactie daarop vind je hieronder.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Uiteraard is het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) en de voorgelegde arbeidsovereenkomst (contract) met de beste intenties opgemaakt, dit doet er niet aan af dat een AVR niet de rechtskracht heeft van een cao. Onder meer zullen de werknemers expliciet moeten tekenen om die van kracht te laten worden in de arbeidsovereenkomst (zoals in de tekst van de arbeidsovereenkomst onder artikel 3 is opgenomen). Doet de werknemer dat niet, dan blijven de nawerkende bepalingen uit de cao van toepassing, ook al is die per juni 2022 verlopen.

Wat betreft de antwoorden op de individuele artikelen:

  • Artikel 4.3: verhogingen conform de STG-beloningssystematiek. Wij begrijpen dat vanaf nu vanaf bovenaf de verhogingen worden vastgelegd. Dus afwachten wat dat wordt.
  • Artikel 9: doorbetaling bij ziekte. De eerste 2 jaar zijn hiermee naar onze mening prima geregeld. Wel merken wij op dat in de WIA-periode er geen sprake meer is van enige aanvulling.
  • Artikel 11-15: Wij zijn nog steeds van mening dat de werknemer hierdoor zwaarder wordt belast. Zeker in verbinding met het boetebeding. In dit verband wijzen wij erop dat de werknemer op grond van goed werknemerschap ook gehouden is geen bedrijfsgevoelige informatie te openbaren. Beter zou hier zijn deze bepalingen te beperken tot bepaalde functies met een hoge gevoeligheid.
  • Betreffende het boetebeding: opvallend is dat er nooit een boetebeding wordt opgenomen voor de situatie dat de werkgever haar verplichtingen niet nakomt. Vertrouwen moet van beide kanten komen. Ons advies is om dit beding niet op te nemen, of (als werkgever hiertoe niet bereid is) niet te tekenen.

Op onze vraag omtrent artikel 13 over de tabaksindustrie komt geen concreet antwoord: wat houdt dit nu in, betekent dit dat de werknemer niet meer in het openbaar kan laten weten dat roken schadelijk is voor de gezondheid? Ook hiervan zou ons advies luiden om hiermee niet akkoord te gaan.

Bovenstaande hebben we uiteraard ook weer onder de aandacht van de werkgever gebracht. STG is dus op de hoogte van ons commentaar en advies. En bovendien zijn wij altijd bereid tot overleg.

Voor vragen en opmerkingen kun je uiteraard rechtstreeks bij de belangenbehartiger John Kapteijn terecht via email john.kapteijn@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid