De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sitech Services: Cao 2023-2024 ronde IV

11 juli 2023

Op maandag 10 juli 2023 informeerden wij de leden over de voorstellen waarmee wij de onderhandelingen voor de cao 2023-2024 begonnen. Daarnaast hebben wij de leden inzage gegeven in de reacties van de werkgever op de voorstellen van de werknemersorganisaties. De partijen kwamen weer bij elkaar voor wat inmiddels ronde IV was.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De knelpunten zijn nog steeds de knelpunten

  • Wat is wenselijk en mogelijk voor wat betreft de looptijd van de volgende cao: 12 maanden, 18 maanden of 15 maanden? Voor Sitech verdient een looptijd van 18 maanden de voorkeur. Een looptijd langer dan één jaar moet echter “gekocht” worden. We willen ons er immers geen buil aan vallen.
  • De structurele verhoging van de lonen: Concrete afspraken zijn er nog niet gemaakt. Sitech is best bereid om zich heen te kijken als het gaat om afspraken die elders inmiddels gemaakt zijn. Een werkbaar voorstel is daar echter nog niet uitgekomen.

Naast de looptijd en de structurele loonsverhoging hebben we ook gesproken over de toekomst van Sitech. Waar liggen de kansen en de bedreigingen? Over reiskosten, wachtdiensten en overwerk voor C39 t/m C41 lijken we het eens te zijn. Op woensdag 19 juli volgt ronde V en onderhandelen we verder.

Herhaald Oproep

De eerste reacties van leden die elders zijn gaan werken, hebben wij inmiddels ontvangen.

Ben jij – in het kader van Beyond – één van de medewerkers die een aanbod heeft gekregen van één van de voormalige aandeelhoudende bedrijven om over te stappen? En ben je ook op dat aanbod ingegaan? Geef deze eventuele wijziging van werkgever dan door aan de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl. Zo kunnen we voorkomen dat je informatie blijft ontvangen die niet langer voor jou van toepassing is en kunnen we er gelijk voor zorgen dat je wel de juiste info blijft ontvangen.

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via email john.kapteijn@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2067. Je kunt ook contact opnemen met Han Segers die deel uitmaakt van onze onderhandelingsdelegatie.

Gerelateerde berichten

Sitech Services: Cao 2023-2024

In aansluiting op het bericht van 20 september 2023 hierbij de toelichting op de overwerkregeling voor medewerkers in de salarisschalen…

Word gratis lid