De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sitech Services: Beyond kogel door de kerk

13 februari 2023

Al vóór de Kerst 2022 ben ik door Sitech Services (Sitech) geïnformeerd dat alle partijen een akkoord hebben bereikt over de toekomst van Sitech. Op dat moment liet Sitech ook weten dat Ebert Hera de beoogde nieuwe eigenaar van ServiceCo zal zijn.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

 

Daarover waren de medewerkers ook al door Marc Dassen op de hoogte gebracht. Vervolgens heeft de bestuurder nog datzelfde jaar – vóór 31 december 2022 een finale adviesaanvraag, inzake Beyond, aan de ondernemingsraad voorgelegd.

De uitbetaling van de Beyond-bonus liet nog even op zich wachten omdat Beyond toen formeel nog niet rond was omdat bijvoorbeeld alle ondernemingsraden van de betrokken ondernemingen nog een advies moesten uitbrengen. En daarnaast moest de mededingingsautoriteit er nog iets van vinden.

Wel heeft Sitech besloten om de medewerkers in december een extra eenmalige uitkering van € 300,- netto te geven (naar rato dienstverband) om de impact van deze dure tijden een beetje te verzachten.

Een ander visitekaartje

Wat in 2008 werd opgezet vanuit diverse DSM-afdelingen die on-site services verleenden, zal dus binnenkort terechtkomen in een nieuwe fase met het “privatiseren” van de diverse onderdelen. Voor leden die onder ServicesCo vielen zal er Ebert Hera op het visitekaartje komen. Een deel van de leden die al lang “verbonden” waren aan één van de aandeelhouders krijgt mogelijk een visitekaartje met de naam van dat betreffende bedrijf.

Heb je andere werkgever? Geef dit aan ons door

In onze ledenadministratie sta je nu onder Sitech Services. Laat ons weten wat er voor jou verandert, mocht je van werkgever veranderen. De Unie praat nog steeds mee over de cao van Sitech Services (AssetCo) en zal ook in het overleg met Ebert Hera betrokken zijn.

Daarnaast praten we nog steeds over de cao bij OCI, Fibrant en AnQore. Een mailbericht aan de belangenbehartiger John Kapteijn (john.kapteijn@unie.nl) of aan onze ledenadministratie (la@unie.nl) werkt het beste.

Cao loopt af per 1 juli 2023

Over minder dan 5 maanden moeten er weer nieuwe afspraken liggen voor wat betreft je collectieve arbeidsvoorwaarden. Daarover zal ik je op korte termijn apart benaderen.

Gerelateerde berichten

Sitech Services: cao

Cao In de laatste nieuwsbrief (april) heb ik, John Kapteijn, je uitgenodigd alvast na te denken over de voorstellen die…

Sitech: Welke kant gaan we op?

Hoe staat het met de onderhandelingen over de nieuwe cao bij Sitech.     Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?…

Word gratis lid