De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Asr: fusie asr en Aegon

23 februari 2023

Met deze bericht hebben we onze leden geïnformeerd over het proces rondom de fusie van asr en Aegon en de beoogde harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Een eerste verkenning.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Fusie

Ceo Jos Baeten van asr heeft op 22 februari 2023 niet alleen de jaarcijfers toegelicht maar ook gemeld dat de voorbereiding op samenvoeging van asr en Aegon Nederland volgens plan verloopt. Hij meldde verder dat asr een bewezen trackrecord heeft voor overnames, integraties en samenvoegingen om deze binnen de gestelde termijn, binnen budget en volgens afspraak uit te voeren. De verwachting is dat asr de samenvoeging op dezelfde gedisciplineerde wijze kan uitvoeren. In werksessies met collega’s van Aegon wordt nu gewerkt aan de plannen voor de komende periode, waarbij het prioriteit heeft dat vóór, maar ook ná de closing, de dienstverlening van asr aan klanten en intermediair onverminderd en normaal doorgaat. Asr is er van overtuigd dat ze de gestelde kostensynergieën van € 185 miljoen per jaar kunnen halen binnen de gestelde termijn van maximaal drie jaar na closing. Meer informatie over de jaarcijfers en fusie lees je in het persbericht van asr.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Op 21 februari 2023 hebben de vertegenwoordigers van de drie vakorganisaties, HR en medezeggenschap van zowel Aegon als asr, een eerste overleg gehad over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Na een uitgebreide kennismaking hebben we onder leiding van een externe procesbegeleider verkend hoe we dit proces willen doen. Werkgevers hebben als ambitie om de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden uiterlijk 1 oktober 2023 klaar te hebben. Verder vinden ze het belangrijk dat het harmonisatiepakket herkenbaar is vanuit asr en Aegon en dat er draagvlak voor is.

De Unie heeft uitgesproken best bereid te zijn om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren maar dat er nu cao’s, sociaal plannen en pensioenregelingen bij beide organisaties lopen en dat wij ons niet bij voorbaat committeren aan 1 oktober 2023. Ook hebben we aan werkgevers inzicht gevraagd in het beoogde integratieproces en de juridische kaders die van toepassing zijn. Asr en Aegon hebben hun arbeidsvoorwaarden vastliggen in een cao, sociaal plan, pensioenregeling, personeelshandboek en door de werkgever te bepalen arbeidsvoorwaarden. Punt is dat dit over en weer niet dezelfde pakketjes zijn. Dit betekent dat vakorganisaties, HR en medezeggenschap deze onderdelen apart én in samenhang moeten gaan bespreken waarbij er aandacht is voor ieders verantwoordelijkheid.

De arbeidsvoorwaardenpakketten van beide organisaties zijn inzichtelijk gemaakt door HR en de werkgevers hebben toegezegd dat deze de volgende keer op tafel komen te liggen. Verder wordt er gewerkt aan een tijdlijn en een document waarin de juridische kaders voor dit proces staan vermeld. Ook lichten de werkgevers het beoogde integratieproces de komende keer toe.

Aangezien het om een groot gezelschap gaat (ongeveer 25 mensen) hebben we afspraken gemaakt over de minimale bezetting om een vergadering door te laten gaan. Er zijn nu twee vervolgafspraken gemaakt op dinsdag 14 maart en vrijdag 24 maart 2023. Na deze bijeenkomsten moeten we wel zicht hebben op de hoeveelheid werk die te verzetten is en met welke tijdlijn we gaan werken. We hebben ook besloten om naast de eigen communicatie ook een gezamenlijke communicatie uit te doen aan de medewerkers. Een communicatiedeskundige zal daarom aansluiten op de komende bijeenkomsten.

Contact

Onze belangenbehartiger Harma Pethke is te bereiken via Harma.Pethke@unie.nl. Heb je individuele vragen of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963. We adviseren je graag.

Gerelateerde berichten

a.s.r.: cao nieuwsbrief

In de afgelopen periode zijn er veel reacties ontvangen op de vraag om cao-onderwerpen aan te dragen voor de komende onderhandelingen.  …

Word gratis lid