De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

IBM: Digitale bijeenkomst over mogelijke acties

11 september 2023

Er is al enige tijd onenigheid tussen de ondernemingsraad en de directie van IBM Nederland omtrent de arbeidsvoorwaarden en specifiek het salaris. IBM geeft aan op geen enkele wijze iets te willen doen aan inflatiecorrectie, ondanks de aanhoudende prijsstijgingen. Hierdoor krijgt een groot deel van de medewerkers geen of slechts een heel geringe salarisverhoging en hun koopkracht daalt. En niet alleen dit jaar, maar vaak al meerdere jaren achtereen. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Enquête

In tijden als deze is dit voor het De Unie en de overige vakbonden niet acceptabel. Sinds de massale toename in het aantal vakbondsleden proberen de vakbonden in overleg te treden met de directie van IBM over de arbeidsvoorwaarden. Helaas heeft dit tot op heden nergens toe geleid en blijft IBM weigeren met ons in overleg te treden over de arbeidsvoorwaarden en is ons de toegang tot het IBM-gebouw ontzegd. IBM wijst daarbij steeds op de eigen interne arbeidsvoorwaardensystematiek, waarvan zij niet wil afwijken.

Nu IBM de deur stevig dichthoudt, en daarbij de wens van zo’n 40% van haar medewerkers feitelijk negeert, is helaas duidelijk dat verdere acties noodzakelijk zijn. Via een korte enquête willen wij in samenwerking met de andere vakbonden achterhalen welke acties jij zinvol en haalbaar vindt. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Digitale bijeenkomst

De resultaten van de enquête van de verenigde/gezamenlijke vakbonden willen we graag in een gezamenlijke virtuele teams meeting eind september aan de medewerkers presenteren. In die meeting willen wij ook graag met de medewerkers in gesprek gaan om samen te bepalen hoe wij IBM kunnen bewegen om alsnog met ons om de tafel te gaan over de arbeidsvoorwaarden.

Als vakbonden willen wij je ook graag toelichten hoe wij normaal gesproken in situaties als deze te werk gaan en wat jouw eventuele rol hierin kan zijn. Daarbij zijn wij van plan om alle mogelijke stappen aan je toe te lichten om IBM te bewegen met ons in gesprek te gaan.

Contact

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Huug Brinkers via e-mail huug.brinkers@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2077.

 

Gerelateerde berichten

IBM: Bijeenkomst

Eind oktober hebben de leden kunnen lezen over de resultaten van de enquête die de gezamenlijke bonden hebben gehouden onder…

Word gratis lid