De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorg van de Zaak: verbetert cao-resultaat

16 januari 2023
Zorg van de zaak

De Unie en de andere bonden hebben weer met jouw werkgever Zorg van de Zaak overlegd over de uitslag van de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat. De leden van De Unie hebben in meerderheid tegen gestemd.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Daarom hebben we vorige week weer overlegd met Zorg van de Zaak over een beter resultaat voor de salarisverhoging. We hebben goed en intensief overlegd. En we hebben een aanvullende verbetering voor het salaris kunnen afspreken. Daar zijn we tevreden over.

Verbeterd resultaat

Iedereen krijgt een structurele salarisverhoging van 4% in 2023, in plaats van 3%. Deze verhoging is als volgt opgebouwd; 3% per 1 januari; 0,75% per 1 oktober en 0,25% per 1 december.

Dat betekent het volgende voor het salaris:

 

Toelichting: hierboven is ook per salarisschaal de gemiddelde impact in procenten weergegeven van de eenmalige uitkeringen (totaal € 2.200,- bruto, te weten € 1.000,- bruto + € 500,- netto + € 500,- bruto) en de indexaties. De eenmalige uitkeringen zijn naar rato van het dienstverband en moment van indiensttreding.

Alle andere afspraken uit het akkoord blijven staan. Je kunt hier het hele akkoord rustig nalezen.

Breng je stem uit

We vragen je om je stem uit te brengen over dit verbeterde resultaat voor de salarisverhoging. We hebben een korte periode voor de stemming staan. Dit in verband met de start van de verhoging in januari.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot vrijdag 20 januari 2023, 16.00 uur.  Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je mailen naar Harma Pethke (belangenbehartiger): harma.pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid