De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

PGGM: Het resultaat van de cao-enquête

31 augustus 2023

Hieronder de resultaten van de enquête die we voor de zomervakantie hebben gehouden onder de medewerkers over de nieuw af te spreken cao PGGM per 1 januari 2024.

Word nu lid! PGGM betaalt jouw lidmaatschap!

 

Hoge respons

De enquête is in groten getale ingevuld: we hebben 247 ingevulde enquêtes ontvangen; een uitstekende respons, waarvoor dank! Ook dank aan diegenen die de enquête met de andere collega’s hebben gedeeld. De uitkomsten van deze enquête zullen we vertalen naar onze voorstellen om goede afspraken te maken in de nieuwe cao PGGM.

De uitkomst van de enquête

De resultaten van de enquête kun je hier bekijken. Een paar highlights (in willekeurige volgorde) zijn:

  1. Er bestaat zeer veel waardering over de flexibele werklocatie en de goede balans werk/privé.
  2. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat de arbeidsvoorwaarden bij PGGM minder zijn dan elders voor gelijksoortig werk.
  3. Inkomen is (uiteraard) de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Dat geldt eveneens en zeker voor het op peil houden van het inkomen in relatie tot de inflatie/koopkracht.
  4. Meer dan een kwart van de respondenten zou graag meer aandacht willen zien voor mogelijkheden van loopbaanoriëntatie binnen PGGM.

 

Word nu lid! PGGM betaalt jouw lidmaatschap!

 

Het vervolg

Zoals gezegd gaan we op basis van de resultaten van deze enquête een cao-voorstellenbrief bij de directie van PGGM indienen. Op 25 september gaan de cao-besprekingen tussen de vakorganisaties en PGGM van start. Natuurlijk zullen we de leden op de hoogte houden van het verloop en resultaat van deze besprekingen.

Voor opmerkingen en vragen kun je altijd een mail ( jan.admiraal@unie.nl) sturen naar de belangenbehartiger Jan Admiraal.

Gerelateerde berichten

PGGM: Cao-overleg van start

Het cao-overleg bij PGGM is op 25 september 2023 van start gegaan. In deze eerste bijeenkomst hebben wij onze voorstellen…

PGGM: aankondiging cao-enquête

De cao PGGM loopt op 31 december 2023 af. Alle sociale partners (cao-partijen) willen een nieuwe cao met elkaar overeenkomen….

Word gratis lid