De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Overleg met UWV leidt tot aanvullend bod

22 maart 2023

Op maandag 20 maart heeft De Unie de uitslag van de ledenraadpleging bekend gemaakt. Bij drie van de vier vakorganisaties was de uitslag positief, zij het dat niet iedereen voor had gestemd. Voor vakorganisaties is het belangrijk om waar mogelijk samen te werken. Dat dit belangrijk is heeft het afgelopen cao-traject wel bewezen. Daarom hebben vakorganisaties gezamenlijk besloten nog een keer het gesprek aan te gaan met UWV om een uitweg te zoeken uit deze situatie. Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat aan het bestaande onderhandelaarsresultaat, waar de leden zich immers over uitgesproken hebben, niets afgedaan zou worden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Bezwaarpunten De Unie

In onze nieuwsbrief van maandag 20 maart 2023 gaven we aan dat leden onderstaande kritiek hadden op het voorstel:
“De mening van de minderheid onder onze stemmers is zeer uitgesproken negatief. Punten van kritiek zijn:

  • De 2,5% salarisverhoging die UWV in december 2023 toezegt is te laat in het jaar.
  • De looptijd van de cao (16 maanden) is te lang in deze onzekere tijd.
  • Het onderhandelaarsresultaat houdt onvoldoende rekening met de medewerkers die gezien hun inkomenspositie en/of persoonlijke omstandigheden in financiële problemen dreigen te geraken.
  • Algemene onvrede met UWV. Aangevoerd wordt dat UWV nog nooit de inflatie heeft gecorrigeerd.”

Overleg 20 maart 2023

Dit overleg heeft diezelfde avond, maandag 20 maart plaatsgevonden. UWV bleek gevoelig voor de argumenten die de vakorganisaties gezamenlijk hebben overgebracht. Wij hebben een klemmend beroep gedaan op de onderhandelingsdelegatie van UWV om in het belang van rust en eenheid in de organisatie een laatste poging te doen om het onderhandelaarsresultaat te verbeteren.

Resultaat van overleg

Dit gezamenlijke verzoek van vakorganisaties heeft ertoe geleid dat UWV alsnog, een aanvullend voorstel heeft gedaan, namelijk een bodembedrag van 200 euro in het schaalsalaris, bij een fulltime dienstverband. Dit betekent dat het onderhandelaarsresultaat in stand blijft en dat aanvullend is overeengekomen dat een voltijds medewerker minimaal 200 euro aan salaris erbij krijgt per 1 januari 2023.

Concreet betekent dat een positief effect voor de volgende schalen.

  • Schaal 1 t/m 3 alle treden
  • Schaal 4 trede 1 t/m 11
  • Schaal 5 trede 1 t/m 10
  • Schaal 6 trede 1 t/m 6
  • Schaal 7 trede 1 t/m 2

De omvang van het positieve effect is niet voor alle schalen/treden gelijk.

Standpunt De Unie

De kaderleden van De Unie zijn blij dat door deze aanvullende afspraak tegemoet wordt gekomen aan een deel van de bezwaren. Met de aanvulling op het bod wordt (gedeeltelijk) tegemoetgekomen aan het derde en vierde kritiekpunt zoals hierboven genoemd. Daarmee is het voor De Unie een verbetering op een onderhandelaarsresultaat dat door de leden al is geaccepteerd. De door UWV aangeboden verbetering heeft positieve effecten voor de collega’s in inkomensgroepen die als gevolg van de hoge inflatie een extra salarisverhoging zullen kunnen gebruiken.  We hebben met UWV afgesproken om uiterlijk op 31 maart 2023 het cao-akkoord te formaliseren.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Webinar UWV onderhandelingsresultaat cao

Vandaag organiseert De Unie een webinar over het onderhandelingsresultaat cao UWV. In dit webinar wordt het behaalde onderhandelingsresultaat toegelicht door…

UWV: Reminder

Op de laatste dag van de cao onderhandelingen, op 25 april 2024, zijn vakorganisaties en UWV er helaas niet uitgekomen. …

Word gratis lid