De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao banken: Laatste poging om eruit te komen op 23 november 2022

16 november 2022

Op dinsdag 15 november hebben wij opnieuw cao-onderhandelingen gevoerd. Het was de bedoeling van partijen om op deze dag een onderhandelingsakkoord te bereiken. Maar dit is helaas niet gelukt. De structurele salarisverhoging is het grote struikelblok voor deze onderhandelingen. De leden van De Unie verwachten een tegemoetkoming voor het grote koopkrachtverlies door de inflatie. Maar de werkgevers komen niet in de buurt van een percentage dat het koopkrachtverlies compenseert.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Verschillende oplossingsrichtingen onderzocht

Om tot een onderhandelingsresultaat te komen, hebben cao-partijen verschillende opties onderzocht.

Twee-jarige cao
Voorstel werkgevers
Per 1 januari 2023: 3,75% structurele salarisverhoging
Per 1 januari 2024: 3,75% structurele salarisverhoging

Voorstel vakorganisaties
Per 1 januari 2023: 8% structurele salarisverhoging
Per 1 januari 2024: 5% structurele salarisverhoging en een éénmalige uitkering bij tegenvallende inflatie.

Vakorganisaties hebben ook een kortere cao met een looptijd van 14 maanden voorgesteld.

  • Per 1 januari 2023: 4,5% structurele salarisverhoging en een éénmalige uitkering van € 1.000,- bruto.
  • Per 1 januari 2024: 4% structurele salarisverhoging en een éénmalige uitkering van € 1.000,- bruto.

De werkgevers geven aan dat ze de voorkeur geven aan een tweejarige cao. Zij zien geen oplossing in een kortere cao.

Hoe verder?

Zoals je kunt zien is het gat tussen het voorstel van de werkgevers en het voorstel van de vakorganisaties nog erg groot. We hebben een extra overleg ingepland op woensdag 23 november 2022. Afgesproken is dat zowel werkgevers als vakorganisaties gaan onderzoeken of ze de wederpartij tegemoet kunnen komen.

Standpunt De Unie

Wij gaan ervan uit dat de 3,75% die de werkgever nu biedt, voor jou onvoldoende is. Dit is niet een passende tegemoetkoming voor het verlies aan koopkracht waar jij last van hebt gehad in 2022 en die je in 2023 nog gaat voelen. Uiteindelijk bepalen de leden van De Unie welke structurele salarisverhoging voor 2023 (en 2024) acceptabel wordt geacht. Jouw mening is van belang.

Overige onderwerpen

Er is ook gesproken over andere onderwerpen. Dit is echter zeer summier omdat we de focus van de onderhandelingen richten op de financiële afspraken.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Cao Banken: Onderhandelingen cao

Op donderdag 3 november 2022 heeft De Unie het overleg van 26 oktober 2022 voortgezet. We hebben nu alle ingebrachte…

Word gratis lid