De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Concept voorstellenbrief

26 juli 2023

Op 14 september 2023 start het cao-overleg over de nieuwe cao. De NN-cao 2024 willen we graag tijdig tot stand brengen. De laatste overlegdatum is 30 november 2023.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Voorbereiding cao-overleg

Voor de voorbereiding van deze onderhandelingen heeft De Unie een enquête onder de NN-medewerkers gehouden en via ledenvergaderingen hebben de leden hun belangrijkste onderwerpen naar voren gebracht. In overleg met de kaderleden is vervolgens een concept-voorstellenbrief opgesteld.

Wat vind jij?

Voor De Unie is het draagvlak van de leden belangrijk. Als we er in goed overleg met de werkgever niet uitkomen, dan gaan we namelijk terug naar de leden. Dan zal de vraag zijn wat jij kunt en wilt doen om NN ervan te overtuigen wel akkoord te gaan met de cao-voorstellen van De Unie. Ben jij het eens met deze voorstellenbrief? De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te reageren tot uiterlijk woensdag 6 september 2023.

Periodiek overleg

Op 19 juli 2023 is er een kort periodiek overleg gehouden. NN heeft een presentatie gegeven over het beleid met betrekking tot externe inhuur en een presentatie over de inspanningen om medewerkers aan te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (in het kader van de Participatiewet). Beide onderwerpen zijn inhoudelijk grondig en goed doordacht. We hebben ook gesproken over de samenvoeging van een deel van de werkzaamheden van ABN AMRO Verzekeringen naar de locatie Rotterdam. Veel collega’s vertrekken als gevolg van deze integratie omdat de reisafstand van Zwolle naar Rotterdam te groot is. Het volgende periodiek overleg is op 30 augustus 2023. Heb jij vragen die wij kunnen inbrengen bij het periodiek overleg? Neem dan contact op met de belangenbehartiger.

Contact

Heb je nog verdere vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Inge de Vries (belangenbehartiger). Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

NN: Verslag cao-onderhandelingen

De Unie en de andere vakorganisaties gaan met NN-Group in gesprek over nieuwe cao-afspraken. De huidige cao loopt af na…

Word gratis lid