De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: online ledenvergadering

06 november 2023

De leden van De Unie hebben het eindbod van Aedes afgewezen en dat betekent dat wij nu een digitale ¾ vergadering gaan houden. Met de leden van De Unie gaan we bespreken wat wij vanaf nu aan acties moeten gaan doen om Aedes alsnog te overtuigen om aan onze eisen te voldoen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Je aanwezigheid is vereist!

Hiervoor hebben we wel de instemming van onze leden nodig. Minimaal ¼ van de leden moet bij deze vergadering aanwezig zijn en ¾ van de aanwezige leden moet instemmen met het voeren van acties. We zullen tijdens deze bijeenkomst acties met elkaar bespreken en een planning maken. Voordat wij acties gaan voeren moeten wij eerst en ultimatum aan Aedes stellen om haar alsnog juridisch in de gelegenheid te stellen om in te gaan op onze eisen. Hierbij vallen we terug op onze oorspronkelijke voorstellenbrief.

Meld je meteen aan!

Uit praktische redenen willen we de ¾ vergadering online houden, zodat er zo veel mogelijk leden hieraan deel kunnen nemen. Bij deze nodigen we je uit voor de online vergadering op: Woensdag 8 november 2023 van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de online ledenvergadering.

Zorg dat je erbij bent!

Want als je nu niet handelt om het quorum (het verplichte aantal mensen dat aanwezig moet zijn) te halen, dan volgen er geen acties. Dan heb je helemaal niets. Dus ook geen nieuwe cao voor 2024. Hooguit heb je dan de garantie dat Aedes in de toekomst altijd net onder koopkrachtbehoud gaat zitten met haar loonbod.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Edith Werger via email Edith.werger@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Woondiensten: Akkoord transitieplan

De Unie-leden hebben gestemd over het transitieplan welke De Unie positief had voorgelegd. Wij zijn verheugd met de redelijk hoge respons,…

Word gratis lid