De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Samengaan a.s.r.

16 maart 2023

In dit bericht informatie over het proces van de samenvoeging van arbeidsvoorwaarden van a.s.r. en Aegon.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

2e gesprek samenvoeging

Vertegenwoordigers van de drie vakorganisaties, HR en medezeggenschap van Aegon als a.s.r. hebben op 14 maart 2023 een tweede, meer inhoudelijk, overleg gehad. Op de agenda stonden de cultuur van de nieuwe organisatie, het proces van samengaan, het juridisch kader en de overzichten van de arbeidsvoorwaarden en pensioen.

Tijdlijn samengaan

Manon van der Lely van HR a.s.r. en Paul Visser van HR Aegon hebben ons een toelichting gegeven op het proces van samengaan van beide organisaties en het cultuurtraject van de nieuwe organisatie. De tijdlijn is op te knippen in een tijdvak tot aan de closingdate (1 juli 2023) waarin a.s.r. en Aegon nog twee aparte bedrijven zijn. Er is dan maar beperkte uitwisseling van informatie mogelijk en er vindt geen integratie van werkzaamheden plaats. Uiteraard worden zaken wel goed voorbereid. Zo wordt de selectie van het senior management al wel gedaan maar ze worden nog niet benoemd, zijn er gesprekken met ons over de samenvoeging van arbeidsvoorwaarden en wordt de juridische fusie van werkgevers tot in de puntjes uitgewerkt.

In het tijdvak van 1 juli tot 1 oktober 2023 zijn a.s.r. en Aegon nog twee aparte bedrijven onder de vlag van a.s.r.. Uitwisseling van informatie is dan toegestaan, maar er vindt nog geen integratie van werkzaamheden plaats. Vanaf 1 juli werkt men aan de juridische fusie per 1 oktober en de overgang van alle betreffende medewerkers vanuit Aegon. In het tijdvak vanaf 1 oktober 2023 tot aan 2026 zijn a.s.r. en Aegon één bedrijf, staat iedereen in de HR-systemen en worden werkzaamheden onder leiding van het dan benoemde senior management in de nieuwe organisatie geïntegreerd. In die periode kan er ook sprake zijn van eventuele reorganisaties.

Cultuur

Het is een feit dat fusies spaak kunnen lopen op verschillen in de culturen van de organisaties. Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen Aegon en a.s.r. zijn er ook verschillen. Om deze in kaart te brengen, komt er een cultuuronderzoek onder 500 medewerkers van a.s.r. en 500 van Aegon. Zij krijgen vragen over de huidige cultuur, de gewenste cultuur na integratie en de perceptie van de cultuur van de ander. Ook wordt het (beoogde) senior management periodiek getraind op wendbaarheid en cultuurwaarden voor de nieuwe organisatie. Dit zijn onderdelen van een cultuurprogramma voor de nieuwe organisatie. Een goed geformuleerde, duidelijke en herkenbare gewenste cultuur draagt immers bij aan acceptatie en begrip en vergroot de betrokkenheid en motivatie bij de medewerkers.

Juridisch kader

Jop Ringeling van de AWVN heeft ons een college cao-arbeidsrecht gegeven door verschillende juridische scenario’s te schetsen waarlangs de fusie en het samengaan van de arbeidsvoorwaarden kan verlopen. Kort gesteld, kunnen we alles in één keer doen per 1 oktober, maar dan moeten we eigenlijk 1 juli al klaar zijn om de administratieve kant ervan in te regelen. Dat is best kort dag voor een dergelijk omvangrijke klus. Of we knippen het proces in twee delen door alleen te doen wat voor de werkgeversfusie moet gebeuren en aansluitend totdat beide cao’s aflopen op 1 juli 2024 te werken aan een nieuwe cao voor de nieuwe organisatie. Voor wat betreft de beide sociaal plannen is de looptijd wel verschillend. Het sociaal plan van Aegon eindigt op 1 juli 2024 en dat van a.s.r. op 1 januari 2025. Vooralsnog lijkt het logisch is om de twee huidige sociaal plannen door te laten lopen tot in ieder geval 1 juli 2024. Of dit praktisch ook zo werkt, moeten we nog verder onderzoeken.

Pensioen gaat niet mee volgens de wet Overgang van Onderneming (OvO) als de ontvangende partij ook een pensioenregeling aanbiedt. Bij a.s.r. is een pensioenregeling van toepassing. Werkgevers hebben nog geen standpunt over pensioen ingenomen, dus hier komen we nog op terug. Alle zaken die in het personeelshandboek staan dat met de COR van Aegon is overeengekomen, komen ook aan bod. Afhankelijk van de relatie met de cao van Aegon is de arbeidsvoorwaarde een harder of zachter juridisch punt om over te onderhandelen.

Overzichten arbeidsvoorwaarden

We hebben overzichten van de arbeidsvoorwaarden en pensioen van a.s.r. en Aegon ontvangen. Alle arbeidsvoorwaarden zijn ook geclusterd in de blokken beloning/toeslagen/functiewaardering, tijd, mobiliteit, vitaliteit, studie en ontwikkeling, personeelskortingen en verzekeringen, arbeidsongeschiktheid, pensioen, sociaal plan en overig. We hebben met elkaar ingeschat dat het blok beloning, mobiliteit en arbeidsongeschiktheid wel eens de moeilijkste kan zijn. De volgende bijeenkomst (24 maart 2023) pakken we mobiliteit en ontwikkeling om mee te beginnen. Onze bedoeling is om uiteindelijk op individueel niveau inzichtelijk te maken wat het qua arbeidsvoorwaarden allemaal voor jou betekent. Bijvoorbeeld met een personal benefit statement.

contact

Zijn er vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Word gratis lid