De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland een Update

08 december 2023

Met dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor jou én Arcadis. Op 6 december 2023 was er een cao-overleg tussen de vakorganisaties en Arcadis. In dit overleg hebben we het gehad over koopkracht. Ook daar zit een flink verschil in tussen partijen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Koopkracht

Arcadis neemt als uitgangspunt voor de onderhandelingen dat er een licht koopkrachtverlies is van min 0.8% als de CPI-afgeleid van oktober 2023 wordt gehanteerd. Als de jaarmutatie CPI-afgeleid in oktober 2023 doorgetrokken zou worden, dan zou er een koopkrachtwinst van 2.1% geconstateerd kunnen worden. Arcadis geeft aan dat zij in de afgelopen cao-periode maatregelen heeft genomen om een eventueel koopkrachtverlies zo veel mogelijk te beperken. Voor 2024 verwacht Arcadis dat de inflatie varieert tussen -2% (CPI-afgeleid oktober 2023) en 3.8% (voorspellingen CPB in augustus 2023).

Arcadis (h)erkent de afspraak met de vakorganisaties dat de collectieve salarisverhoging is gekoppeld aan de afgeleide prijsindex (CBS) onder normale omstandigheden. Afhankelijk van de resultaten van Arcadis Nederland en de collectieve salarisverhoging van de branche (CBS) over het jaar ervoor kan een maximale afwijking van 0.5 negatief of positief worden overeengekomen ten opzichte van deze prijsindex. De hoge inflatie in 2022 en 2023 kunnen niet worden gezien als normale omstandigheden. Los daarvan is Arcadis nog steeds van mening dat ook de individuele loonsverhoging bij de collectieve loonsverhoging moet worden betrokken.

De vakorganisaties komen tot andere uitkomsten van de berekening van de koopkracht over de afgelopen periode. Daar zitten procenten verschil tussen waarbij wij tot een flink koopkrachtverlies komen. Een deel van het verschil lijkt te kunnen zitten in de verschillende periodes waarnaar gekeken wordt door beide partijen maar daar moet verder onderzoek naar worden gedaan.

Het doel van de onderlinge afspraak was om rust te brengen op het gebied van loonontwikkeling maar dat lukt niet erg. Toen de inflatie jaren geleden laag was, hield Arcadis de vakorganisaties aan de afspraken en nu het andersom is, verwijst Arcadis naar de hardheidsclausule, compenserende maatregelen en koppelt ze de collectieve én de individuele loonsverhoging voor hun loonbod.

De respons vanuit de leden en medewerkers op de koppeling van collectieve én individuele loonsverhoging is unaniem, namelijk dat dit niet klopt en niet kan. Het cao-artikel wordt er zelfs bij geciteerd. Verder wordt er verwezen naar de mooie belofte die de NV aan de aandeelhouders heeft gedaan en de karige loonsverhoging die Arcadis Nederland biedt. Ook worden er grote zorgen geuit over de concurrentiepositie van Arcadis op de arbeidsmarkt voor met name junior en medior functies.

Al deze argumenten hebben we uitgesproken in het overleg en Arcadis gevraagd om de komende ronde met een beter voorstel te komen. Arcadis heeft toegezegd dit te doen waarbij zij aangeeft dat er niet veel ruimte meer is. Laat het hele pakket dan donderdag 14 december 2023 maar zien!

Wat vind jij?

De belangenbehartiger, Emanuel Geurts, is benieuwd wat onze leden hiervan vinden. De belangenbehartiger Emanuel Geurts is te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid