De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: Update over pensioen

29 maart 2023

Met deze bericht informeren we je over de pensioengesprekken die vakorganisaties en HR bij Arcadis voeren. Partijen worden daarbij ondersteund door een externe pensioendeskundige.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Pensioen

De huidige pensioenregeling van Arcadis is voor drie jaar afgesloten en loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Toen is ook afgesproken dat partijen met elkaar voor de eindtijd komen tot een nieuwe pensioenregeling in het kader van de nieuwe Pensioenwet. Over de status van de nieuwe Pensioenwet heb ik je in mijn vorige nieuwsbrief geïnformeerd. In eerdere sessies zijn partijen al tot de keuze voor het pensioencontract gekomen, namelijk het solidaire contract.

Op dinsdag 28 maart 2023 zijn we verdergegaan met de onderwerpen invaren en compensatie. Invaren houdt in dat alle reeds opgebouwde pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenregeling komen. Invaren is volgens de Pensioenwet de standaard waar alleen vanaf geweken kan worden als er een onevenredig ongunstig effect voor een bepaalde groep belanghebbenden is. Vooralsnog zien sociale partners dit niet. Voor de zekerheid laten we hier nog berekeningen op maken die we in het tweede kwartaal van het fonds ontvangen. De intentie tot invaren was in de zomer van 2022 al door sociale partners afgegeven aan het pensioenfonds. Door het afgeven van die intentie heeft het fonds een extra indexatie kunnen geven aan de deelnemers van de Pensioenkring Arcadis (PKA) van 5,71%.

Het andere onderwerp was het punt van de compensatie. Wie gaat er op achteruit als gevolg van de afschaffing van de doorsneepremie en hoe kan dat gecompenseerd worden? We hebben nog geen berekeningen hiervoor, die komen later in het jaar op tafel te liggen. Duidelijk is dat wanneer er een compensatie wordt gegeven dat dit per leeftijdscohort moet plaatsvinden en niet per individu. Uitgangspunt voor de compensatie is dat dit zoveel mogelijk binnen de pensioenregeling plaatsvindt. Dit kan tot 1 januari 2037 via een zogeheten compensatiedepot dat gevormd wordt bij het invaren.

Op 9 mei aanstaande staat de volgende afspraak gepland om het over pensioen te hebben. Misschien is er dan ook al wel iets meer bekend over het wetgevingstraject. Wordt dus nog vervolgd. Meer informatie over het huidige pensioen vind je op Het Nederlandse Pensioenfonds, kring Arcadis via https://hnpf.nl/werknemer/pensioenking-arcadis/ [https://hnpf.nl/werknemer/pensioenking-arcadis/].

Contact

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

Gerelateerde berichten

Arcadis Nederland: Update cao

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao.   Cao-onderhandelingen Afgelopen dinsdag 14 november 2023…

Arcadis Nederland: Pensioenupdate

In dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling voor jou én Arcadis.   Pensioen Maandag…

Word gratis lid