De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: De uitslag van de stemming is bekend

17 april 2024

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de uitslag van de stemming over de nieuwe cao en het sociaal statuut voor jou én Arcadis Nederland (ANL).

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Uitslag stemming eindbod

De Unieleden konden tot en met afgelopen dinsdag 16 april 12.00 uur hun stem uitbrengen over het eindbod van ANL voor een nieuwe cao en sociaal statuut. De Unieleden hebben in meerderheid het eindbod afgewezen. Als wij kijken naar de argumentatie van de stemmers voor, tegen en onthouding dan ziet de belangenbehartiger Emanuel Geurts veel overeenkomsten in de gegeven argumenten alleen een verschillende weging ervan.

De twee veelgenoemde punten zijn de splitsing van de loonsverhoging in de loonschalen en de verhouding tussen de aandeelhouders en het personeel. Men snapt niet waarom de hogere schalen (nog) minder moet krijgen dan de lagere schalen en de aandeelhouders een mooi dividend wordt toegezegd terwijl het personeel niet eens de inflatie gecorrigeerd krijgt. Bij de (hogere) targetstelling ben je wél van Arcadis Global maar bij de loonsverhoging ben je van ANL. Dit sluit aan bij de feedback die tijdens de afgelopen maanden van onderhandelen al door de achterban is gegeven.

Naar de mening van de belangenbehartiger is het een uiting van afstand tussen Arcadis en haar personeel en het onbegrip over elkaars (belevings )wereld. Daar ligt een schone taak voor Arcadis als ze de afstand met haar personeel wil verkleinen en een herhaling in de toekomst wil voorkomen.

Vervolg

De HR van van ANL op 16 april geïnformeerd over de uitslag en de gegeven argumenten. Dinsdag 23 april 2024 wil ANL daar verder over in gesprek. Daarna berichten wij weer.
Voorlopig blijven de pensioenonderhandelingen nog voor onbepaalde tijd opgeschort.

Wat vind jij?

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht of wil je bellen of mailen met De Unie over wat jij vindt van de huidige situatie dan kun je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of op 06-52522074. Hij verneemt graag een reactie en gaat vertrouwelijk met vragen of meningen om!

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid