De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: concept voorstellenbrief van De Unie

12 februari 2024

De UWV-cao loopt af op 30 april 2024. De Unie streeft naar een akkoord over de nieuwe cao voor deze datum. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten op 28 februari 2024.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De Unie heeft de afgelopen weken de mening van leden en hun collega’s opgehaald. De uitslag van deze enquêtes is verwerkt in de concept-voorstellenbrief. Deze kun je hier lezen. Wij vinden het belangrijk om van onze leden te horen of zij het eens zijn met deze voorstellen. Wij hebben onze leden daarom gevraagd hun mening hierover te geven. Als de meerderheid van de leden akkoord gaat, dan is deze voorstellenbrief voor De Unie de basis voor de cao-onderhandelingen.

Pensioen

Onderdeel van de cao-onderhandelingen is de pensioenregeling. Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) moet de huidige pensioenregeling aangepast worden. UWV, De Unie en de andere vakorganisaties werken samen in een stuurgroep aan de voorbereidingen voor dit overleg. We voeren ook veelvuldig overleg met vertegenwoordigers van het pensioenfonds. De voorbereidingen zijn nog niet afgerond. Daarom zijn er nog geen concrete voorstellen over pensioen in de voorstellenbrief opgenomen. Maar we hebben al veel informatie waar we de leden in mee kunnen nemen. Deze informatie ontvang je later deze week.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met onze belangenbehartigers Inge de Vries en Mandy Raaijmakers. Dit kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of naar mandy.raaijmakers@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid