De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic Limburg – Sabic IP: Verplaatsen European Head Office

24 oktober 2023

Op vrijdagmiddag 13 oktober 2023 heeft Sabic Limburg BV ons laten weten een Europees Hoofdkantoor in Amsterdam te gaan openen en het Hoofdkantoor voor Europain Sittard te zullen sluiten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Los van alle voorzieningen waartoe Sabic bereid is, kan ik mij voorstellen dat deze beslissing bij onze leden enkel op onbegrip stuit. Onbegrip om de volgende redenen (in willekeurige volgorde van belangrijkheid):

  • Dat Sabic onder de huidige bedrijfseconomische omstandigheden dit toch doordrukt, terwijl ons wordt duidelijk gemaakt dat nu overal op kosten gelet moet worden.
  • Dat Sabic het eventueel vervangen van wegvloeiende kennis en ervaring op de huidige arbeidsmarkt onderschat (en kennelijk op de koop toeneemt).
  • Dat Sabic willens en wetens een grote groep van de gebruikers van kantoor Sittard in een omgeving brengt die valt onder BRZO-wetgeving.
  • Dat teams geografisch uit elkaar gehaald worden waardoor bijvoorbeeld sales en operatie het nodige aan samenhang gaan verliezen.
  • Dat Sabic handelt tegen het advies van de OR in.

Sabic spreekt over “mitigerende maatregelen” die hoofdzakelijk voorzien in het opvangen van de gevolgen voor mensen die hun standplaats van Sittard in Amsterdam zien wijzigen.

Tot op heden tasten wij in het duister voor wat betreft de “mitigerende maatregelen” die gaan gelden voor mensen wiens werkplek van Sittard naar Geleen verhuist.

Zoals ook hierboven reeds aangegeven: Van deze groep van medewerkers wordt verwacht dat ze gaan werken in een omgeving die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) valt. Dat besluit geldt voor alle bedrijven op Chemelot (Zuid) maar kennelijk niet voor Sabic.

Wij hebben Sabic hierover om opheldering gevraagd.

Contact

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via email john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid