De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: Akkoord cao?

23 juni 2023
CBR

We hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao bij het CBR. We leggen dit akkoord met een positief stemadvies aan je voor. We hebben afspraken gemaakt over het loon in combinatie met de looptijd, het Individueel Keuzebudget, de 37,5-urige werkweek, de RVU-regeling en de vitaliteitsregeling. Je kunt alle afspraken in het akkoord hier lezen. Verder is er geen enkele verslechtering op wat voor wijze dan ook afgesproken. Dit was voor de leden een harde eis en daar hebben we aan voldaan. Dus geen uitruil of wat dan ook. Sommige afspraken kunnen vragen oproepen. Volgende week komt er een Q&A op intranet waar alle vragen beantwoord gaan worden.

Word gratis CBR-lid!

 

Onderstaand leggen we uit wat we afgesproken hebben en vervolgens waarom we het positief aan de leden voorleggen. We weten dat er met argusogen naar dit akkoord gekeken zal worden. Er zijn heel veel leden die ons op alle mogelijke manieren geholpen hebben om heel scherp te blijven en goede afspraken te maken. We hebben heel goed geluisterd naar al deze reacties en dit in de onderhandelingen met succes ingezet. Heel veel dank daarvoor!

Loon en looptijd

Loon was het belangrijkste voor onze leden. We hebben een structurele loonsverhoging van gemiddeld 12% af kunnen spreken plus nog eens twee éénmalige uitkeringen van € 250,- netto. Op jaarbasis betekent dit dan (inclusief de eenmalige verhoging) tussen de 12,6 en 9,1%. We hebben ervoor gekozen naast een verhoging in procenten ook een klein deel nominaal te doen. De reden is dat we vooral ook voor de lagere inkomens iets extra willen doen. De gestegen kosten van levensonderhoud is voor die groep gemiddeld het grootst. Het totale nominale bedrag is € 110,-. De rest is procenten, 9,5%. We hebben ook afgesproken dat iedereen minimaal € 14,- per uur gaat verdienen. De loonsverhogingen uit dit akkoord komen daar nog eens bovenop.

IKB

We hebben een individueel keuzebudget afgesproken. Je krijgt daarmee per maand de mogelijkheid jouw inkomen te verhogen doordat 1/12 deel van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering per maand beschikbaar wordt gesteld. Dat is maandelijks gelijk aan 8% van het maandsalaris aan vakantietoeslag en 8,33% van het maandsalaris aan eindejaarsuitkering. Het voordeel is dat je nu zelf kan en mag kiezen hoe en wanneer je dit op kan nemen. Zie ook het akkoord voor meer informatie.

37,5-urige werkweek

Dit was een harde eis van het CBR ingegeven door om de complexiteit van allerlei administratieve systemen (in de toekomst) terug te brengen. Je gaat formeel meer werken dus. Op papier ga je 37,5 uur werken, maar door de 42 uur administratieve compensatie-uren blijft alles feitelijk bij het oude. Deze worden verwerkt met 10 minuten in je rooster. Je wordt geacht dat je 10 minuten voor je werk aanwezig bent. Voor de meeste examinatoren is dit al heel gebruikelijk. Ook daar verandert dus niets. Je uurloon wordt wel ietsje lager, maar daar krijg je een extra compensatiedag voor die dat ruim voldoende zal compenseren. Als nu het 9e examen overwerk is, blijft dit in de nieuwe regeling ook zo.

De bestaande werktijdenregelingen per 3 weken komen voor alle medewerkers te vervallen. Maar wanneer je dat wilt, kun je wel blijven werken volgens jouw eigen bekende rooster. Ook hier alleen verbeteringen.

RVU en vitaliteitsregeling

Het gebruik van de RVU-regeling was wel vele malen hoger dan we ingeschat hadden met alle gevolgen van dien. Minder productie en hoge kosten. Deze wordt teruggebracht van 3 naar 1 jaar. Als je van mening bent dat je het niet vol gaat houden tot je pensioenleeftijd kan je dit bij het CBR aangeven. Zij bepalen dan of het gewenst is wel van de RVU-regeling 3 jaar voor AOW-leeftijd gebruik te maken. Als je bezwaar tegen de uitspraak hebt, kan je terecht bij een paritaire commissie die dit gaat beoordelen. Deze geeft dan een zwaarwegend advies aan de directie.

In plaats daarvoor hebben we de vitaliteitsregeling aangepast. Je kunt nu 5 jaar voor je AOW-leeftijd hier gebruik van gaan maken. De 80-90-100-regeling wordt aangepast in een 70-90-100-regeling. De leaseregeling blijft van toepassing zoals bij de 80-90-100-regeling.

Zelfroosteren en dagspiegel

Zelfroosteren en dagspiegel: We hebben lang en indringend gesproken over zelfroosteren en de verruiming van de dagspiegel. Hier hebben we geen afspraken over gemaakt. De komende periode willen we wel kijken of en hoe we dit in een volgende cao op willen nemen, maar zeer zeker niet voor 2025. De pilot werktijden divisie theorie stopt onmiddellijk. En alles gaat weer naar het oude.

Overige onderwerpen

 • De reiskostenvergoeding wordt met terugwerkende kracht van 1-1-23 verhoogd naar 21 cent en per 1-1-2024 naar 22 cent per km.
 • De regeling adoptieverlof is verbeterd. Medewerkers met adoptieverlof krijgen het volledige maandsalaris en eventuele persoonlijke toeslagen doorbetaald.
 • De dagvergoeding van de parttime examinator wordt gelijkgetrokken aan die van een fulltime examinator.
 • De studieavond vergoeding vervalt, aangezien deze voortaan onder werktijd zal plaatsvinden. Gebeurt dit niet dan geldt hiervoor de normale overwerkvergoeding van 150%.
 • Een aantal vergoedingen worden eenmalig verhoogd. De reden is dat het CBR in overleg met de vakbonden nog eens goed naar het functiegebouw wil kijken en deze aanpassen. Daarin worden dan ook de extra vergoedingen in meegewogen. De volgende vergoedingen worden verhoogd:
  • CCV-vergoeding van € 90,- bruto naar € 95,- bruto per maand.
  • AVB-vergoeding (motor voertuigbeheersing) van € 12,50 naar € 13,- per dagdeel.
  • AM-vergoeding (bromfiets) van € 12,50 naar € 13,- per dagdeel.

Stemmen

Zoals je kunt lezen gaat iedereen er behoorlijk op vooruit. De kaderleden die mede onderhandeld hebben zijn unaniem echt tevreden over het akkoord. Wetende wat de collega’s willen en met welke boodschap ze op pad gestuurd zijn. Op basis hiervan leggen we dit onderhandelingsakkoord unaniem met een positief stemadvies aan de leden voor. Zij kunnen stemmen tot en met 21 juli.

Sommige onderwerpen kunnen best wel wat vragen oproepen. Daarom hebben we besloten op vijf locaties in het land ledenbijeenkomsten te organiseren om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Door vakanties kunnen we het pas medio juli gaan doen. Deze vinden plaats op de volgende locaties;

 • 11 juli in Utrecht
 • 12 juli in Rijswijk
 • 18 juli in Eindhoven
 • 19 juli in Arhem
 • 20 juli in Zwolle

Alle bijeenkomsten starten om 18.00 uur.

Contact

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, mail gerust naar gerard.van.der.lit@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid