De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NXP Semiconductors: Cao 2023-2024 nog geen overeenstemming

03 januari 2024

Op vrijdag 15 en woensdag 20 december 2023 is er onderhandeld over de nieuwe cao. Dat goede overleg heeft helaas en tot onze spijt nog niet tot overeenstemming kunnen leiden. Aan beide kanten van de onderhandelingstafel is er voorzien in het nodigewisselgeld”.  Mocht de inzetbrief van De Unie nog redelijk overzichtelijk zijn, alle inbreng bij elkaar opgeteld ontstond er toch een uitvoerige lijst van onderwerpen. Het blijkt nog niet zo eenvoudig zoveel verschillende onderwerpen te reduceren. Lees hier om een idee te krijgen van de zaken die aan de orde gesteld worden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Momentopname

  • We gaan inmiddels uit van een overeenkomst voor de duur van tussen de 12 en 14 maanden.
  • Gezamenlijke werknemersorganisaties hebben gevraagd om een structurele loonsverhoging met circa 10%. NXP heeft zich tot nu toe bereid verklaard tot een structurele verhoging per 1 maart met 2,85%.

Bonussen

De werknemersorganisaties hebben voorgesteld om de doelgroep voor de bonussen te verruimen. Hetzelfde voor wat betreft het Long Term Incentive Plan (LITP). NXP heeft nadrukkelijk aangegeven daarin niet te kunnen wijzigen.

Duurzame inzetbaarheid & werk-privébalans

Ook is van onze kant de aanpak van de hoge werkdruk hoog op de agenda geplaatst. Het lijkt lastig om hierover concrete afspraken te maken. Wat De Unie betreft hoeft dit niet per se in de cao opgenomen te worden, maar er moeten wel zichtbare (en voor vakbonden controleerbare) afspraken over een aanpak gemaakt worden.

Generatiepact

NXP is niet bereid hierover betere afspraken te maken, anders dan mogelijk in combinatie met mantelzorg. Ook op de voorstellen om op andere manieren meer gericht ontziebeleid voor oudere werknemers wordt door NXP niet positief gereageerd. NXP streeft eerder het omgekeerde na. Een integrale en vooral toekomstbestendige aanpak wordt hier ernstig gemist.

Overige highlights

  • Wij hebben voorgesteld om de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoedingen te verhogen tot het fiscaal maximum;
  • Een suggestie is iets doen rond de studieschuld van nieuwe medewerkers is vertaald in aandacht voor de problemen op de woningmarkt voor deze categorie (housing). NXP wil hierin zeker iets betekenen maar of de cao daarvoor het aangewezen medium is, is de vraag. Het zal duidelijk zijn dat wij hier al snel tegen fiscale wet- en regelgeving aanlopen;
  • NXP wil afspraken maken over het afbouwen van verlof stuwmeren. Als mogelijk oplossing hebben wij een ‘Regeling Spaarverlof’ in te voeren. Hierover is (nog) geen overeenstemming);
  • 1 mei als ‘vrije dag’ is bespreekbaar voor NXP, maar hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan die datum. Een variant als diversiteitsdag is bespreekbaar. Duurzaamheidsdag, Vitaliteitsdag? You name it;
  • Er is door vakbonden een voorstel gedaan om nadere afspraken te maken over ‘rouwverlof’. NXP staat hier niet onwelwillend tegenover, maar in de praktijk blijft is het altijd maatwerk.

Kortom heel veel wisselgeld en de nodige onderhandelingsruimte van beide kanten.  De einddatum van de oude cao – 1 november 2023 – werd niet gehaald en het einde van 2023 werd evenmin gehaald. In de maand januari praten wij weer verder.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid