De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: voorbereiding cao-overleg

04 september 2023

De Unie vraagt de leden altijd voorafgaand aan de cao-onderhandelingen om hun mening over de arbeidsvoorwaarden bij de Rabobank. We willen goed in kaart brengen wat de leden en hun collega’s belangrijk vinden. Hiertoe worden een aantal korte enquêtes uitgezet. De eerste enquête is in augustus verzonden. We hebben bijna 1500 ingevulde enquêtes ontvangen. Hiermee hebben we een goed beeld wat Rabobankmedewerkers vinden van hun verlof.

Word gratis lid!

 

Salaris

De tweede enquête gaat over salaris. Deze kun je tot en met 17 september 2023 hier invullen. In de tweede helft van september volgt de derde enquête.

Vergeet niet om dit bericht door te sturen naar je collega’s. We willen graag de mening van de Rabobankmedewerkers zo breed mogelijk ophalen.

Verlof

De uitslag van de eerste enquête is als volgt:

Vraag 1 onderzocht of medewerkers tevreden zijn met het aantal verlofdagen.

  • 73% van de respondenten vindt dat Rabobank (veel te) weinig verlofdagen kent
  • 24% geeft aan tevreden te zijn met het aantal verlofdagen

Vraag 2 ging over het verlof in verband met bijzondere omstandigheden (zorg, kinderen).

  • 73% van de respondenten vindt deze arbeidsvoorwaarden (zeer) belangrijk
  • 17% vinden dit (zeer) onbelangrijk
  • 10% heeft geen mening over deze vraag

Vraag 3 ging over het rouwverlof.

  • 80% van de respondenten vindt dit een (zeer) belangrijke afspraak
  • 10% vult in dit (zeer) onbelangrijk te vinden
  • 10% vult in weet niet/geen mening

De enquête gaf ook ruimte om een toelichting te geven. Hiervan is veel gebruik gemaakt. Dit geeft veel extra informatie om de antwoorden op de enquête goed te duiden. Het vergt extra tijd om al deze antwoorden te analyseren.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Inge de Vries (belangenbehartiger) door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid