De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag Periodiek overleg 8 mei 2023

11 mei 2023

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met NN. We bespreken de gang van zaken bij het bedrijf, zoals reorganisaties en het bedrijfsresultaat, we bespreken de uitwerking van de cao-afspraken en bereiden de volgende cao voor.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao-pilot

Eén van de afspraken die nog moet worden uitgewerkt is de afspraak om een pilot uit te voeren onder de medewerkers in minder toekomstbestendige functies. Het doel van de pilot is te onderzoeken hoe medewerkers in deze functies het beste geholpen worden om een toekomstbestendige functie te vinden. Van verschillende werkzaamheden is bekend dat dit de komende jaren zal gaan afnemen. Een voorbeeld zijn closed book functies maar ook werkzaamheden die relatief gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Medewerkers in deze functies hebben nu nog de gelegenheid om via omscholing de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor andere meer toekomstbestendige functies. Veel collega’s maken hier gebruik van, maar anderen doen dit nog niet. Cao-partijen willen bereiken dat minder medewerkers via gedwongen ontslag vertrekken. Ook zou het mooi zijn als medewerkers die een salaris verdienen boven het maximum van hun schaal, met ondersteuning promotie kunnen maken zodat hun perspectief verbeterd.

Peakon onderzoek

NN voert twee keer per jaar het Peakon onderzoek uit. Met dit onderzoek meet het bedrijf het engagement (betrokkenheid) van medewerkers bij NN. Feitelijk meet je hiermee de gezondheid van de arbeidsverhoudingen bij NN. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de werknemers een vragenlijst te laten invullen. Het is een vergelijkend onderzoek. De uitslag geeft aan of NN het beter of slechter doet dan een internationale benchmarkt. Bovendien kun je de ontwikkelingen van de eigen organisatie goed meten.

In het periodiek overleg is de uitslag besproken van november 2022. De gemiddelde score is een 7,9, in 2021 was de score 7,7 in 2020 was het 7,9. De uitslagen op de onderwerpen Autonomie, Persoonlijke groei en Organisational Fit zijn positief en boven de benchmarkt. Dit zijn onderwerpen waarmee gemeten wordt hoe goed medewerkers passen bij de organisatie en de organisatie waarderen. De onderwerpen Strategie en Proces Efficiency scoren iets lager. Dit geldt ook voor het onderwerp Accomplishment, hiermee wordt gemeten of medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Het volgende Peakon onderzoek wordt uitgezet in de periode van 5 tot 19 juni 2023.

Voorbereiding cao-onderhandelingen

De NN-cao expireert op 31 december 2023. De onderhandelingen zullen na de zomer beginnen. De Unie wil tijdig beginnen met de voorbereiding. In overleg met de kaderleden van De Unie bereiden wij een enquête voor waarin de leden mee kunnen praten. Deze enquête ontvangen de leden in de week van 15 mei 2023.

Pensioen

Op 10 mei hebben vakorganisaties overleg gehad met Pensioenfonds ING (PFI) We hebben twee onderwerpen op de agenda staan:

  • De indexering over het jaar 2022, De Unie is niet tevreden met het indexatie besluit van het bestuur. Vakorganisaties, werkgevers en pensioenfonds waren ver met het zoeken naar een oplossing om een hogere indexatie voor actieven mogelijk te maken. Ik heb bepleit om dit overleg te hervatten.
  • De mogelijke gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen voor PFI. Het gaat om voorbereidend overleg omdat de wet nog behandeld moet worden in de Eerste Kamer.

Agenda

15 mei 2023       Enquête leden De Unie
7 juni 2023         Periodiek overleg
27 juni 2023       Procesafspraken cao

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Word gratis lid