De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DAF: Kortverslag van eerst periodiekoverleg

01 maart 2023

Op 23 februari 2023 hebben we op ons verzoek weer een periodiek overleg gehad met de directie van DAF. Er was een heel lange periode geen periodiekoverleg geweest. Dit kwam met name door coronamaatregelen. De onderstaande onderwerpen zijn aan de orde geweest tijdens het overleg.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Business up-date – Harald Seidel

We hebben voor de eerste keer kennisgemaakt met Harald Seidel, de CEO van DAF Trucks. Hij gaf een uitleg over de stand van zaken binnen DAF, de logistieke wereld en de laatste ontwikkelingen. Volgens hem gaat het heel goed met de huidige opdrachten en productievolume, ondanks de perikelen van de coronatijd van afgelopen jaren en de oorlog in Oekraïne. Hij is dan ook positief gestemd over de toekomst en verdere groei van het marktaandeel van DAF in Europa.

Er is veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van Electrische Trucks in verband met zero-emissie doelstelling. Hierbij lopen zij tegen de beperking van laadinfrastructuur aan. Om dit proces te versnellen hebben transporteurs (klanten van DAF) in Nederland en de rest van Europa een grotere laadinfrastructuur nodig. Hierover is DAF in overleg met de lokale overheid.

DAF heeft te maken met een tekort aan Hightech personeel. Hiervoor worden internationale talenten aangetrokken om alsnog aan die behoefte te kunnen voldoen. DAF wil in een open en inclusieve bedrijfscultuur blijven investeren in medewerkers. Er is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar in gevallen waarbij iemand daar behoefte aan heeft.

Thuiswerkbeleid

Er is een thuiswerkbeleid bij DAF voor mensen die thuis kunnen werken. Dat is afgesproken tussen de ondernemingsraad en werkgever. DAF biedt de mogelijkheid om maximaal 2 dagen per week thuis te kunnen werken. Dat gebeurt in overleg met de leidinggevende. Er zijn geen afspraken over vaste dagen, dagvergoeding en beschikbaar stellen van faciliteiten om thuiswerk mogelijk te maken. Daartegenover stelt de werkgever jaarlijks ca. € 200,- beschikbaar via de werkkoostenregeling. Medewerkers kunnen zelf bepalen hoe zij dit willen besteden met betrekking tot de voorzieningen om thuis te werken.

Er vindt nu een inventarisatie plaatsvindt door de OR onder de thuiswerkers over hun ervaring met thuiswerken. We hebben met de werkgever afgesproken dat wij de uitkomst hiervan bij het eerst volgende periodiekoverleg zullen bespreken. Op basis van de uitkomst willen we graag nadere afspraken maken over hierboven genoemde voorzieningen.

ADV-regeling voor niet- productie gebonden personeel

Zoals we je al eerder hebben geïnformeerd is, deze regeling tot stand gekomen tussen de vakorganisaties en werkgever door een heel lang overleg in het verleden. Uiteindelijk is de uitkomst hiervan aan de leden van de vakorganisaties voorgelegd. De leden van de vakorganisaties hebben deze regeling afgewezen. Dat was ook de uitkomst van de enquête die door de werkgevers is gehouden onder het productie-gebonden personeel.

Het proces van deze regeling blijkt anders gelopen te zijn dan alle partijen op het oog hadden. Blijkbaar was er niet voldoende betrokkenheid van de medewerkers bij dit proces waardoor er ook geen draagvlak was.

Generatiepact

Er maken 149 medewerkers gebruik van de regeling generatiepact. Met name van de variant 80-90-100 (voor 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw).

RVU-regeling

Er zijn tot nu toe 24 aanvragen ingediend waarvan 18 zijn afgerond. Via deze regeling kunnen medewerkers 3 jaar voorafgaand aan hun WAO-leeftijd stoppen met hun werk. Zij krijgen maandelijks een bedrag uitgekeerd ter hoogte van de actuele WAO-uitkering tot hun pensioenleeftijd.

Verloop en ziekteverzuim

Het verloop onder het personeel is met een paar procent gelukkig heel laag, maar het ziekteverzuim is hoger dan het landelijk gemiddelde (5,7%). Het ziekteverzuim bij DAF is 7,9% op dit moment en is bijna verdubbeld ten opzichte van 10 jaar geleden. De stijgende trend is al ruim voor corona ingezet. De oorzaak hiervan is nog niet concreet te benoemen.

Dit is een korte samenvatting van onze eerste periodieke overleg met de werkgever bij DAF. Het volgende overleg is gepland op 18 april 2023.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid