De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Belangrijk nieuws over pensioenregeling

06 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 hebben we in Nederland een nieuwe pensioenwet. Die moet ervoor zorgen dat pensioenen in Nederland transparanter en persoonlijker worden. De Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is dinsdag 30 mei 2023 aangenomen in de Eerste Kamer. De impact van deze wet is groot, werkgevers en vakorganisaties moeten goed nadenken over de gevolgen en de juiste manier om de pensioenregeling voor ING-medewerkers aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Er is een lange overgangsperiode afgesproken. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de pensioenregeling voldoen aan de Wtp.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Hoe nu verder?

De wet verplicht alle actieve pensioenfondsen om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De Unie en de andere sociale partners zijn al 1,5 jaar de nieuwe pensioenregels aan het verkennen. Samen denken we na over een toekomstige en duurzame regeling voor iedereen. Daarnaast werken we aan een transitieplan om de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zorgvuldig en evenwichtig te laten verlopen. Hierbij houden we rekening met de belangen van huidige en toekomstige medewerkers maar ook met oud-medewerkers en gepensioneerden die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ING.

Wat betekent dit nu en straks?

Pensioenafspraken worden door ING en de vakorganisaties vastgelegd in een pensioenovereenkomst en gelden voor alle ING’ers die onder de cao in Nederland vallen. De komende tijd gaan we de nieuwe regeling ontwerpen. Hiervoor moeten een aantal grote besluiten worden genomen. Onder andere over invaren, de keuze tussen de flexibele en solidaire premieregeling, de compensatie voor deelnemers en de aanpassing van het Nabestaanden Pensioen. De Unie betrekt de leden bij deze besluiten. De leden zullen daarom de komende maanden regelmatig pensioeninformatie ontvangen.

Specifieke situatie ING

Bij ING hebben we te maken met twee pensioenfondsen. Het grootste gedeelte van het opgebouwde pensioenvermogen wordt beheerd door Pensioenfonds ING. De huidige opbouw wordt gedaan in het ING CDC-pensioenfonds.

Risicopreferentie onderzoek

Beide pensioenfondsen zijn, net als sociale partners, begonnen met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving. Het ING CDC-pensioenfonds heeft onlangs de deelnemers gevraagd een risicopreferentieonderzoek in te vullen. Dit onderzoek inventariseert hoe jij en andere deelnemers kijken naar beleggingsrisico’s. Deze input is van belang voor het beleggingsbeleid en voor het ontwerpen van de nieuwe pensioenregeling. Ook Pensioenfonds ING bereidt een onderzoek voor.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, over de Wet toekomst pensioenen, of over het proces om de nieuwe pensioenregeling tot stand te brengen? Neem dan contact op. Dit kan door een e-mail te sturen naar de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel naar: 06-5252 2091.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid